Chirurgia sekundárnej katarakty

Chirurgia sekundárnej katarakty

Čo je sekundárna katarakta?

Sekundárny sivý zákal znamená zníženie zhoršenie zrakovej ostrosti zhrubnutím alebo zešednutím zadného puzdra po primárnej operácii sivého zákalu.

YAG capsulotómia

Riešenie sekundárnej katarakty je najčastejšie YAG laserom. Laserová kapsulotomia je najvhodnejšou možnosťou je vytvorenie otvoru (okienka) v zahustenom a skalenom zadnom puzdre šošovky pomocou Nd:YAG lasera.

Zákrok sa vykonáva ambulantne, v sede, v lokálnom znecitlivení oka kvapkami. Pri samotnom zákroku sa na povrch oka prikladá špeciálna šošovka. Nasleduje postupné rozrušenie zahusteného puzdra v centre, ktoré pacient vníma ako krátke záblesky svetla. Zákrok trvá niekoľko minút , je nebolestivý . Pre dobrý výsledok je nutná spolupráca pacienta. Po zákroku sa aplikujú do ošetreného oka kvapky na stabilizáciu očného tlaku a na zmiernenie pooperačnej reakcie. Oko sa po zákroku neprelepuje. Pooperačne nie sú nevyhnutné špeciálne režimové opatrenia.

Chirurgické čistenie zadného puzdra šošovky

Táto operácia sa v súčasnosti v ére kvalitných YAG laserov robí v indikovaných prípadoch. 2 malými jednomilimetrovými otvormi sa popod umelú vnútroočnú šošovku zavedú irigačná a aspiračná kanyla a všetky šošovkové nové bunky zo zadného puzdra sa odsajú pri stálom vnútroočnom tlaku.

Related Posts