Laserová liečba ochorení sietnice

Laserová liečba ochorení sietnice pri:

  • diabetickej retinopatii
  • oklúziách sietnicovej žily
  • degeneratívnych ochoreniach sietnice

[divider]

Laserkoagulácia sietnice

Sietnica je to vnútorný obal oka. Histologicky sa skladá z 10 vrstiev. Pri metabolických chorobách – najčastejšie pri cukrovke (diabetická retinopatia), degeneratívnych ochoreniach sietnice, trhlinách sietnice in situ alebo pri ichemických formách oklúzií sietnicovej žili je indikovaná laserkoagulačná liečba, ktorá môže postup ochorenia stabilizovať alebo zlepšiť.

Pomocou vyšetrenie tzv. fluoresceínovej angiografie (FAG) sa pomocou kontrastnej látky tzv. fluoresceínu odhalia presakujúce lézie sietnice alebo neprekrvené miesta na sietnici, ktoré treba laserkoguláciou ošetriť.

Na základe tohto vyšetrenia sa indikuje buď tzv. priama alebo cielená laserkoagulácia sietnice na uzatvorenie presakujúcich lézií či fixáciu okrajov trhliny in situ, alebo tzv. panretinálna laserkoagulácia sietnice, ktorej cieľom je odstránenie časti neokysličenej sietnice a zlepšenie okysličenia centrálnych pre videnie najpodstatnejších oblastí sietnice.

Ošetrenie sietnice laserom sa vykonáva v lokálnom znecitlivení kvapkami, po priložení kontaktnej šošovky na oko. Sietnica sa ošetruje početnými zásahmi laserového lúča, ktorý sa fokusuje na sietnicu. Zdrojom laserového lúča sú sietnicové lasery. Panretinálna laserkoagulácia sa vykonáva v niekoľkých sedeniach.

Related Posts