Operácie škúlenia (strabizmu)

Strabizmus

[divider]

Čo je strabizmus?

Postavenie očí je u zdravého človeka pri pohľade do diaľky rovnobežné. Ak sa pre určitú príčinu jedno oka uchyľuje smerom dovnútra alebo smerom von od tohto postavenia, hovoríme o škúlení. Takéto nesymetrické postavenie očí znemožňuje správnu spoluprácu očí a v detskom veku vzniká tupozrakosť (amblyopia) škúliaceho oka, to znamená, že škúliace oko zaostane vo vývoji.

Podľa príčiny delíme strabizmus na dynamický, pri ktorom najčastejšou príčinou sú refrakčné chyby očí a paralytický, kde chybou je poškodenie hlavových nervov zásobujúcich okohybné svaly a ich centier. Podľa smeru úchylky môže by škúlenie smerom dovnútra = konvergentný stabizmus, alebo smerom von = divergentný strabizmus.

[divider]

Liečba

Ak nie je účinná tzv. konzervatívna liečba strabizmu (okuliarmi a cvičením), potom je indikovaná chirurgická liečba. Chirurgická liečba sa u detí vykonáva v celkovej anestézii, u dospelých aj v lokálnej anestézii. Princíp operácii proti škúleniu spočíva v posune úponu vnútorných, vonkajších alebo šikmých okohybných svalov, čím sa posilní alebo oslabí ich sila. Niekedy sa na posilnenie účinku svalu tento skráti.

Related Posts