Protiglaukómové laserové operácie

Laserové operácie pri zelenom zákale (protiglaukómové operácie)

[divider]

Čo je zelený zákal (glaukóm)?

Glaukóm, inak nazývaný zelený zákal , je podľa definície postupujúci úbytok nervového tkaniva oka, ktorého najčastejšou príčinou je zvýšený vnútroočný tlak. Neliečené ochorenie končí odumretím zrakového nervu a nezvratnou stratou zraku.

Primárny glaukóm otvoreného uhla je chronické ochorenie, ktoré začína postupne plazivo, nemá priebeh v záchvatoch a k úbytku zrakových funkcií dochádza u neliečeného ochorenia postupne.

Pri akútnom glaukómovom záchvate je oko červené, veľmi bolestivé „tvrdé ako kameň“. Pacient vidí rozmazane, je svetloplachý, má veľmi vysoký vnútroočný tlak. Záchvat je sprevádzaný bolesťami hlavy, nevoľnosťou až zvracaním a celkovou alteráciou pacienta.

[divider]

SLT – Selektívna laserová trabekuloplastika

je bezpečná, netermálna, efektívna liečebná metóda zníženia vnútroočného tlaku, určená pre pacientov s glaukómom otvoreného uhla a okulárnou hypertenziou. SLT je vhodná aj u pacientov, ktorí trpia alergiou na očné kvapky znižujúce vnútroočný tlak alebo sú u nich dokázané iné lokálne alebo celkové nežiaduce účinky antiglaukomatóznej terapie.

Ošetrenie laserom sa vykonáva v lokálnej anestéze, trvá niekoľko minút a je relatívne bezbolestné. Počas terapie sa používajú veľmi krátke laserové pulzy s nízkou energiou, ktoré pôsobia na bunky trabekula s vysokým obsahom melanínu, následne je vyvolaná prirodzená regeneračná odpoveď organizmu, zabezpečujúca zlepšenie prietoku komorového moku. Pri liečbe SLT nedochádza k poškodeniu okolitých štruktúr oka laserovým lúčom .

SLT je metóda neinvazívna, opakovateľná s dlhodobým efektom na zníženie vnútroočného tlaku u indikovaných pacientov.

[divider]

YAG laserová iridotómia

Akútny glaukómový záchvat vyžaduje neodkladnú liečbu, ktorej súčasťou je aj YAG laserová iridotómia. Táto sa s odstupom času vykonáva aj na druhom oku ako prevencia glaukómového záchvatu.

Patrí k  najčastejšie používaným laserovým zákrokom u angulárneho glaukómu. Zlepšuje prietokové pomery vnútroočnej tekutiny v prednom segmente oka.

YAG laserová iridotómia sa vykonáva ambulantne, v lokálnom znecitlivení oka kvapkami. Využíva sa fokusované svetlo vysokej hustoty, ktoré je cielené špeciálnym zariadením do tkaniva dúhovky. Zásahom dochádza k  otvoreniu vrstiev dúhovky a vytvoreniu alternatívnej komunikácie medzi prednou a zadnou komorou oka a následnému zlepšeniu prietokových parametrov vnútroočnej tekutiny.

Related Posts