Spevňovanie rohovky pri keratokóne

Akcelerovaný Cross Linking pri keratokóne

[divider]

Čo je keratokónus?

Slovo keratokónus je zložené z dvoch gréckych slov: kéras – rohovka a konos –kužeľ. Keratokónus je vrodené ochorenie rohovky, zo skupiny rohovkových dystrofií, pre ktoré je charakteristické jej postupné stenčovanie a vyklenovanie do kužeľovitého tvaru.

Príčinou je oslabenie rohovkového tkaniva menejcennými spojmi. Oslabená rohovka sa začne vyklenovať smerom dopredu, následne sa pridruží jej stenčenie, ktoré sa najčastejšie lokalizuje pod centrom a v centre. Ochorenie je väčšinou obojstranné, často asymetrické, jedno oko je postihnuté viac než druhé.

[divider]

Akcelerovaný Cross Linking (ACXL)

Je metóda na liečbu progredujúceho keratokónu v druhom a treťom štádiu. Cieľom tejto liečby je spevniť rohovku aktiváciou riboflavínu ultrafialovým žiarením. Týmto mechanizmom dochádza ku vzniku nových priečnych spojov medzi dlhými reťazcami kolagénnych vlákien, ktoré sú hlavným spojivovým tkanivom rohovky.

ACXL je mini- invazívnu metóda spojená s abráziou epitelu rohovky. Liečbe keratokónu predchádza dôkladné vyšetrenie a analýza prednej a zadnej plochy rohovky, jej zakrivenia a hrúbky.

Výkon sa robí v lokálnej anestézii. Po anestézii sa urobí abráziu epitelu rohovky o priemere 9 mm. Na abradovanú plochu sa aplikuje roztok riboflavínu v trojminútových intervaloch počas 30 minút. Po kontrole nasýtenia rohovky riboflavíniom začína expozícia UV- A žiarenia v trvaní 9 minút. Po ukončení ožarovania sa oko dôkladne vypláchne a na oko je naložená kontaktná šošovka na štyri dni. Pacient si doma kvapká postupne antibiotické kvapky a steroidy. Pravidelné kontroly sú po 4 dňoch, 1. mesiaci, 3. mesiaci, 6. mesiaci a po jednom roku od liečby.

Po stabilizácii keratokónu sa podľa parametrov rohovky a dioptrií rozhodne o spôsobe korekcie výslednej refrakcie.

Related Posts