Máte problémy s videním? Poradíme vám

zdroj: MY KYSUCKÉ NOVINY / ČÍSLO 47

Máte problémy s videním? Poradíme vám …

Prim. MUDr. Mária Molnárová, PhD., primárka 1. žilinského očného centra VIKOM tvrdí, že väčšina problémov so zrakom a zhoršeným videním sa dá riešiť.

Oči patria k najcitlivejším a najviac vyťaženým orgánom ľudského tela, pretože ich permanentne namáhame. 80 percent všetkých vnemov z okolia prijímame práve zrakom.

„Väčšina problémov so zrakom a zhoršeným videním sa však dá riešiť,“ hovorí primárka 1. žilinského očného centra VIKOM Mária Molnárová, špecialistka a odborníčka na refrakčnú chirurgiu katarakty a ochorenia sietnice.

Tí, ktorí nechcú dioptrické chyby korigovať okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami, môžu podstúpiť laserovú operáciu, ktorá ich týchto optických pomôcok zbaví. „Pacienti s ľahkou krátkozrakosťou majú možnosť laserovej operácie excimerovým laserom tzv. PRK, alebo operácie kombinovanej s femtosekundovým laserom (Fs LASIK), ktorá je vhodná aj pre stredné krátkozrakosti. Pri stredných a vysokých stupňoch krátkozrakosti prípadne aj v kombinácii s astigmatizmom je vhodná implantácia umelej fakickej ICL vnútroočnej šošovky, čo je prakticky jej chirurgické vloženie pred vlastnú šošovku. K chirurgickému odstráneniu krátkozrakosti alebo ďalekozrakosti pristupujeme, keď pacient má aspoň rok až dva ustálené dioptrie,“ vysvetľuje primárka Molnárová.

Okrem laserových operácií sa 1. žilinské očné centrum špecializuje aj na refrakčnú = prémiovú chirurgiu sivého zákalu, čo znamená, že po odstránení sivého zákalu sa okrem implantácie bežných umelých vnútroočných šošoviek pacientovi implantujú tórické šošovky (čo sú šošovky určené na korekciu astigmatizmu), multifokálne šošovky (čo sú šošovky, ktoré riešia korekciu na blízko aj na ďiaľku) alebo multifokálne tórické šošovky (čo sú šošovky určené pre pacientov s astigmatizmom s požiadavkou vidieť po operácii sivého zákalu bez okuliarov aj do diaľky aj na blízko).

Aj starecká slabozrakosť sa dá odstrániť

Okolo 45. roku života sa nám prirodzene znižuje preostrovacia schopnosť z diaľky na blízko, preto ľudia v tomto období majú problémy s videním na blízko. Presbyopia alebo starecká slabozrakosť sa dá úplne odstrániť. „Práve metóda PRELEX je chirurgická liečba, v rámci ktorej pacientovi odoperujeme jeho vlastnú šošovku a implantujeme mu umelú multifokálnu šošovku, čím sa pacient zbaví problémov s videním na blízko a stáva sa nezávislý od okuliarov,“ vysvetľuje primárka Molnárová.

Lekár by sa mal neustále vzdelávať

Profesia lekára si vyžaduje neustále vzdelávanie sa. Potvrdzuje to aj primárka Molnárová, ktorá sa nedávno spolu s doktorkou Zelníkovou a Ďuranovou z očného centra VIKOM zúčastnili Európskej konferencie v Amsterdame a kongresu Slovenskej oftalmologickej spoločnosti v Žiline. „Pre každého lekára je dôležité zúčastňovať sa na odborných kongresoch, kde môže vidieť konkrétne prípady a postupy liečby, trendy v metodicínskom a technologickom vývoji, ale aj nadviazať osobné vzťahy so zahraničnými odborníkmi a lídrami, ktorých skúsenosti môžu pomôcť pri liečbe konkrétneho pacienta. Sú to naozaj nevyhnutné a nenahraditeľné skúsenosti,“ tvrdí primárka Molnárová. Európska konferencia bola zameraná na refrakčnú chirurgiu rohovky, implantáciu fakických šošoviek na odstránenie vysokých dioptrií, prezentáciu nových prístupov a spôsobov chirurgie sivého zákalu, možnosti implantácie konštrukčne nových typov a fakických vnútroočných šošoviek.

Ďalšiu skupinu tém v rámci prednášok tvorili práce, kde boli prezentované dlhoročné skúsenosti s konkrétnymi typmi šošoviek. Osobitná skupina lekárov prezentovala problematiku diagnostiky a hlavne riešenia nepravidelného zakrivenia rohovky, tzv. keratokónu.

Jedno z najmodernejších pracovísk je v Žiline

Kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti v Žiline ponúkol odborné prednášky v rámci celej problematiky oka pre viac ako 300 oftalmológov Slovenska.

„Z nášho pracoviska sme mali štyri prednášky. Prvou bola implantácia ICL šošovky pri strednej a vysokej krátkozrakosti, keďže sme jedno z prvých pracovísk na Slovensku, kde sa táto operácia vykonáva. Ďalšími témami bolo spevnenie rohovky akcelerovaným cross linkingom, kde sme odprezentovali prvé skúsenosti s touto metódou liečby keratokónu a referencia o novom lieku na liečbu vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly. Samostatný priestor sme venovali zmenám na očnom pozadí u mladých pacientok s cukrovkou počas tehotenstva, kedy a ako má byť pacientka monitorovaná, liečená, aby nedošlo počas gravidity k strate zraku. Prvý typ cukrovky predstavuje pre tehotnú ženu vysoké riziko straty zraku, preto ženy trpiace týmto ochorením by mali tehotenstvo plánovať a pripraviť sa naň,“ upozorňuje primárka Mária Molnárová.

Related Posts