Nová primárka Žilinského očného centra VIKOM, s.r.o.

zdroj: MY KYSUCKÉ NOVINY / ČÍSLO 43

[divider]

MUDr. Mária Molnárová, PhD., z Banskej Bystrice, nová primárka Žilinského očného centra VIKOM, s.r.o.

MUDr. Molnárová, PhD., z II. očnej kliniky SZU v Banskej Bystrici, top lekár Slovenska v roku 2012 (podľa ankety uskutočnenej Hospodárskymi a Zdravotníckymi novinami, 2012 ) od 1.10.2013 nastúpila na miesto primárky do Žilinského očného centra VIKOM, s.r.o., – neštátneho oftalmolgického zariadenia s 10 ročnou tradíciou, vybaveného najmodernejšou technikou, so skúsenými odborníkmi, milým personálom a príjemným prostredím.

MUDr. Mária Molnárová, PhD., je v odbornej i laickej verejnosti známa ako špecialista na diagnostiku a laserovú i farmakologickú intravitreálnu liečbu metabolických, cievnych, zápalových a degeneratívnych ochorení sietnice. Okrem toho sa venuje modernej tzv. refrakčnej alebo prémiovej chirurgii sivého zákalu s možnosťou implantácie najmodernejších umelých vnutroočných šošoviek, kedy sa pacientovi operáciou nielen sivý zakal odstráni, ale zároveň pacient ostáva bez okuliarov, a to na diaľku i na blízko, napr. na čítanie. Do jej chirurgického spektra operačných výkonov patrí aj chirurgické riešenie presbyopie (odstraňovanie okuliarov na blízko) po 45. roku veku metódou PRELEX, t.j. odstránenie šošovky s implantáciou multifokálnej umelej vnútroočnej šošovky. Žilinske očné centrum VIKOM, s.r.o., začalo v roku 2003 ako excimerové centrum. V krátkom čase sa spektrum poskytovanej zdravotnej starostlivosti rozšírilo o celú šírku výkonov. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú to hlavne laserové refrakčné operácie, operácie sivého zákalu, zeleného zákalu a plastické operácie v okolí oka. Skĺbením bohatých klinických skúseností MUDr. Márie Molnárovej, výborného personálu a prístrojového vybavenia centra VIKOM sa rozšíri rozsah poskytovaných výkonov s víziou poskytnúť pacientovi komplexnú oftalmologickú starostlivosť na jednom mieste.

Pre očného pacienta to znamená komplexnú diagnostiku a najmodernejšiu liečbu ochorení predného segmentu i zadného segmentu oka. V rámci ochorení predného segmentu oka sa vo VIKOM-e pokračuje v laserovej chirurgii krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu femtosekundovým laserom Wavelight FS 200 v jedinečnej kombinácii s 400 Hz excimerovým laserom Wavelight – Allegretto Wave Eye-Q blue line od firmy Alcon, v refrakčnej chirurgii sivého zákalu, kedy sa v jednej operácii pacientovi odstráni sivý zákal a zároveň sa pacient implantáciou vhodnej multifokálnej alebo tórickej umelej vnútroočnej šošovky zbaví okuliarov na diaľku i na blízko. Tradične sa vykonáva laserova SLT pri liečbe vhodných druhov zeleného zákalu. Vysoké dioptrie sa riešia implantáciou modernej tzv. fakickej umelej vnútroočnej šošovky – ICL. Presbyopiu riešia chirurgicky metódou PRELEX s implantáciou multifokálnej umelej vnútroočnej šošovky. V liečbe nepravidelného zakrivenia rohovky tzv. keratokónu sa vývoj nepravidelného zakrivenia rohovky stabilizuje pomocou novej liečebnej metódy, tzv. akcelerovaného crosslinkingu (ACXL). Rovnaká pozornosť ako prednému segmentu sa bude postupne venovať aj zadnému segmentu oka a to metabolickým, cievnym, zápalovým a degeneratívnym ochoreniam sietnice a cievovky. Ide o ochorenia, ktoré majú primárne progredujúci charakter a včas nediagnostikované a neliečené vedú k vývoju praktickej alebo úplnej slepoty. Slepote môže zabrániť len ich rýchla a presná diagnostika pomocou moderných zobrazovacích vyšetrovacích metód, ako sú optická koherentná tomografia (OCT), autofluorescencia (FAF) a vyšetrenie s kontrastnou látkou fluorescínová angiografia (FAG) a ich následná včasná laserova alebo farmakologická liečba. Výsledkom včasnej modernej liečby týchto ochorení sa u väčšiny pacientov dosiahne stabilizácia nálezu a videnia, u menšej časti pacientov sa dá dosiahnúť aj zlepšenie videnia.

Cieľom kolektívu Žilinského očného centra VIKOM, s.r.o., je čo poskytovať očným pacientom komplexnú vysoko kvalifikovanú očnú starostlivosť a zaistiť spokojnosť pacienta.

VIZITKA:

 

Related Posts