Najmodernejšia prístrojová technika na chirurgiu sivého zákalu a výmenu šošovky

VERION a CENTURION – najmodernejšia prístrojová technika na chirurgiu sivého zákalu a výmenu šošovky

V decembri 2014 bola do VIKOMu, 1. žilinského očného centra, zakúpená a dodaná najnovšia najprogresívnejšia prístrojová technika na chirurgiu sivého zákalu a refrakčnú výmenu šošovky. Jedná sa o svetové technologické novinky – prístroje americkej produkcie VERION a CENTURION.

Táto technika a jej výhody boli odprezentované v máji 2014 na medzinárodnom oftalmologickom sympóziu v Bostone. V lete2014 sa začalo s distribúciou týchto prístrojov v USA a v jeseni 2014 v Európe. Sme hrdí, že sme na Slovensku prví, kto túto techniku zakúpil a môžeme ju denne používať pri chirurgii sivého zákalu a pri refrakčnej výmene šošovky (keď pacient po 40-45. roku veku chce čítať bez okuliarov).

V čom spočíva výnimočnosť týchto prístrojov?

VERION je zobrazovací navigačný systém, ktorý chirurga vedie v jednotlivých krokoch operácie. Jeho jedinečnosť sa uplatňuje v 3 krokoch.
V prvom kroku pri vstupnom predoperačnom vyšetrení pacienta prístroj precízne zmapuje povrch rohovky a uskutoční merania rohovky, prednej komory, šošovky a dĺžky oka. Potom vyráta dioptrickú hodnotu potrebnej umelej vnútroočnej šošovky tak, aby pacientovi po operácii nezostali žiadne dioptrie.

V druhom kroku si očný chirurg naplánuje jednotlivé kroky operácie – lokalizácia a dĺžku mikrorezov (operačných vstupov), veľkosť a umiestnenie otvorenia predného puzdra šošovky, centráciu umelej vnútroočnej šošovky v optickej osi a v prípade astigmatizmu aj presnú pozíciu osi cylindra. Tento operačný plán sa prenesie do operačného mikroskopu.

Tretí krok je vlastná navigácia počas operácie jedinečným spôsobom. Jednotlivé kroky operácie sa premietajú počas operácie na oko pacienta, očný chirurg v priebehu operácie sleduje navigačné línie, čím sa operácia sivého zákalu a refrakčnej výmeny šošovky stáva absolútne precízna s optimalizáciu výsledného videnia pacienta.

Druhý prístroj – CENTURION – je prístroj, ktorým sa vykonáva vlastné odstraňovanie sivého zákalu. Predstavuje nový štandard vo fakochirurgii sivého zákalu.

V čom spočívajú jeho výhody? Je to tzv. inteligentné fako, ktoré aktívne dynamicky počas celej operácie optimalizuje každý moment odstraňovania sivého zákalu, čím výrazne zvyšuje bezpečnosť operácie. Táto nová chirurgická technológia poskytuje očnému chirurgovi počas celej operácie stabilitu prednej komory aktívnym udržiavaním vnútroočného tlaku a excelentnú účinnosť fakoemulzifikácie (odstraňovania) vlastného sivého zákalu. Touto technikou sa dá rovnako bezpečne odstrániť mäkký i veľmi tvrdý sivý zákal. Centurion prináša chirurgovi komfort a pacientovi bezpečnosť.

Kombinácia zobrazovacieho navigačného systému VERION a inteligentné fako CENTURION predstavujú novú éru chirurgie sivého zákalu a refrakčnej výmeny šošovky a zaisťujú pacientovi precíznu a šetrnú operáciu, bezpečnosť a excelentný anatomický i funkčný výsledok.

MUDr. Mária Molnárová, PhD.
primárka VIKOM, s.r.o.

Centurion - moderná prístrojová technika Verion - moderná prístrojová technika

Related Posts