15. narodeniny Vikom s.r.o | 1. žilinského očného centra

7 HORÚCICH NOVINIEK VO VIKOMe.

1.žilinské očné centrum VIKOM, s.r.o. začalo svoju činnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti  v septembri 2003, a to  ako excimerové centrum.

Od roku 2005 spoločnosť VIKOM, s. r. o.  rozšírila svoju činnosť o  poskytovanie výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti a začínajú sa ambulantne vykonávať operácie sivého zákalu. V roku 2009 pribúda laserová liečba zeleného zákalu –glaukómu (SLT = laserová trabekuloplastika a bazálna iridotómia). Rok 2013 je určitým prelomom, kedy sme do rutinnej praxe zaviedli refrakčnú výmenu šošovky v presbyopickom veku (PRELEX) a v produktívnom veku (RLE), a na zadnom segmente oka kompletnú diagnostiku, medikamentóznu, laserovú a intravitreálnu liečbu sietnice, papily zrakového nervu a cievovky. V roku 2014 bola zakúpená najmodernejšia zobrazovacia vyšetrovacia technika na diagnostiku ochorení zadného segmentu:. funduskamera s možnosťou farebnej fotografie očného pozadie, autoflurescencie, indocynínovej a fluoresceínovej angiografie. Vlastníme Heidelbergský optický koherentný tomograf na vyšetrovanie sietnice v reze in vivo. Tiež bol zakúpený prístroj na stabilizáciu rohovky pri keratokóne – známom degeneratívnom  ochorení rohovky, nazývaný akcelerovaný crosslinking.

Absolútnu špičku v zobrazovacej technike od roka 2016  predstavuje  principiálne nová zobrazovacia neinvazívna vyšetrovacia metóda  AngioOCT.

V roku 2016 bolo pracovisko vybavené novým moderným navigačným systémom – prístrojom  VERION na vedenie a  tým ďalšie spresnenie chirurgie sivého zákalu a refrakčnej výmeny šošovky a  najmodernejším prístrojom na odstraňovanie sivého  zákalu – tzv. „inteligentným“ fakoprístrojom  CENTURION.  V oblasti laserovej a refrakčnej mikrochirurgie oka má pracovisko k dispozícii moderné laserové prístroje špičkového svetového výrobcu Alcon, ako sú excimerový laser WaveLight a od roku 2017 vlastníme femtosekundový laser najnovšej generácie – LenSx .

V posledných dvoch rokoch sa vo VIKOMe  môžeme pochváliť 7 novinkami.

  1. V roku 2017  sme do rutinnej praxe zaviedli najnovší spôsob chirurgie sivého zákalu a refrakčnej výmeny šošovky PRELEX a RLE – a to femtosekundovým laserom  vedenú chirurgiu (tzv. FLACS). FLACS v súčasnosti vo svete predstavuje absolútnu špičku kataraktovej a refrakčnej šošovkovej chirurgie.
  2. Rovnako od roku 2017 robíme odstraňovanie dioptrií pri ľahkej a stredne závažnej krátkozrakosti pomocou metódy FsLASIK so spomínaným generačne najnovším Fs laserom – LenSx s výbornými výsledkami. Pri vysokej krátkozrakosti, alebo ak má pacient tenkú rohovku,  implantujeme už 5 rokov tzv. fakické  refrakčné ICL šošovky, s čím sú títo pacienti mimoriadne spokojní..
  3. Čo sa týka zadného segmentu oka (sietnica, zrakový nerv a cievovka) viac ako 2 roky rutinne vykonávame  najnovší spôsob ich vyšetrenia pomocou principiálne novej neinvazívnej vyšetrovacej techniky – tzv. AngioOCT vyšetrenie. Pomocou tejto techniky môžeme vyšetriť a zobraziť všetky drobné cievy a ich zmeny vo všetkých vrstvách sietnice, cievovky a zrakového nervu bez použitia kontrastu.   Patríme medzi prvé pracoviská na svete, ktoré túto metódu rutinne používajú vo svojej  každodennej praxi už tretí rok a zároveň školíme oftalmológov na  Slovensku i v Českej republike v tejto krásnej vyšetrovacej metóde.
  4. Patríme medzi tri popredné slovenské očné chirurgické pracoviská, ktoré pred pár týždňami začali implantovať novú umelú vnútroočnú šošovku z nového materiálu – hydrofóbneho akrylátu, ktorý má zdokonalené  chemické zloženie a tým aj optické vlastnosti.
  5. Od začiatku roka 2018 excimerové a femtosekundové operácie rohovky vykonávame na novej modernej laserovej sále s riadenou laminárnou klimatizáciou, ktorá je začlenená do chirurgického traktu. To umožňuje komfortnú prácu jednak pri odstraňovaní dioptrií, jednak pri spomínanom najmodernejšom spôsobe chirurgie sivého zákalu a refrakčnej výmene šošovky – FLACS.
  6. Narastajúci počet pacientov a výkonov si vyžiadal vybudovanie novej ambulancie, takže aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť v 5 ambulanciách.
  7. A od 1.2.2018 do nášho kolektívu pribudol nový lekár MUDr. Martin Michalides, FEBO, ktorý vlani úspešne absolvoval medzinárodnú atestáciu z oftalmológie v Paríži.

Ako vidíte, 1.žilinské očné centrum spoločnosti VIKOM, s. r. o., sa za 15 rokov svojej existencie vypracovalo na špičkové oftalmologické pracovisko Slovenska s najmodernejšou technikou a skúseným a profesionálnym  kolektívom lekárov a sestier..

Naším mottom je: „Spokojný pacient!“

Related Posts