Pracovný režim vo VIKOMe

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v SR sme začali vo VIKOMe pracovať v nasledovnom režime:

Vykonávame všetky ambulantné vyšetrenia, vrátane:

 • predoperačných vyšetrení pred chirurgiou katarakty
 • predoperačných vyšetrení pred refrakčnou výmenou šošovky
 • predoperačných vyšetrení pred plánovaným laserovým odstránením dioptrií
 • kompletné očné vyšetrenia

pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.


Okrem všeobecne platných bezpečnostných nariadení vo VIKOMe máme
nainštalovanú permanentnú dezinfekciu vzduchu ozónovou čističkou.  

 1. Pacienti nesmú mať pozitívnu cestovateľskú anamnézu.
 2. Pacienti nesmú mať kontakt s osobou v karanténe.
 3. Pacienti nesmú mať kontakt s osobou  pozitívnou  na  COVID-19 alebo s  podozrením na COVID-19.
 4. Pacienti nesmú  mať zvýšenú telesnú teplotu,  kašeľ, nádchu a iné známky infekcie a zápalu horných dýchacích ciest.
 5. Pacienti sú povinní sestričke na recepcii nahlásiť prípadnú stratu čuchu a chuti.
 6. Pacienti majú zaistenú dezinfekciu rúk pri vchode na pracovisko.
 7. Sestrička na recepcii pacientom bezkontaktne zmeria telesnú teplotu.
 8. Vyšetrenia vodičov kamiónov a kontakt s nimi prehodnotíme individuálne. 

Od 4.5.2020 vykonávame chirurgiu elektívnych chirurgických výkonov, vrátane chirurgie katarakty a od 12.5.2020 vykonávame aj refrakčnú laserovú i klasickú chirurgiu.

Pracovná doba je  od 07:30 do 14:00

Odporúčame telefonicky sa informovať na recepcii VIKOM-u.
Prosíme o trpezlivosť pri telefonickej komunikácii s recepciou pre zvýšený počet telefonátov.

MUDr. Mária Molnárová, PhD.
primárka VIKOM, s.r.o.
12.05.2020

Related Posts