VIKOM a pandémia COVID 19

V marci 2020, počas prvej vlny pandémie corona vírusu, sme  v zdravotníctve prestali vykonávať preventívnu medicínu, plánované operačné výkony. Sústredili sme sa na zastavenie šírenia sa nákazy a  zabezpečenie maximálnej starostlivosti o chorých na COVID- 19, aby sa predišlo stratám na ľudských životoch .

Žiaľ, v našej krajine, ako aj v celom svete,  je stále reálna hrozba šírenia corona vírusu. Ale na ďalšie vlny pandémie sme materiálne i technicky pripravení.

A preto v súčasnosti sme tu pre všetkých pacientov, ktorí potrebujú našu starostlivosť s cieľom vykonávať kompletnú liečebno preventívnu starostlivosť, diagnostiku a konzervatívnu, laserovú i chirurgickú  liečbu očných ochorení, aby sa zdravotný stav  našich pacientov  v dôsledku odkladania plánovanej liečby  nezhoršoval a aby neutrpela  kvalita ich života.

Opäť v plnej prevádzke

Od mája 2020 v plnom rozsahu denne rutinne robíme  všetky plánované očné vyšetrenia, operácie sivého zákalu ako aj refrakčnú výmenu šošovky,  laserové odstraňovanie dioptrií femtosekundovým a excimerovým laserom. Vďaka špičkovej modernej diagnostickej a chirurgickej technike  sme do portfólia výkonov zaradili najmodernejší spôsob operácie sivého zákalu – tzv. femtosekundovým laserom asistovanú (vedenú) chirurgiu sivého zákalu (FLACS) a refrakčnú výmenu šošovky, a odstraňovanie dioptrií femotosekundovým laserom novej generácie – LensEx.

Bezpečnosť je priorita

Liečebno preventívnu starostlivosť vykonávame pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení, ktorými stále sú:

 1. permanentná dezinfekcia vzduchu ozónovou čističkou
 2. bezdotykovú dezinfekciu rúk pri vstupe na pracovisko
 3. dezinfekcia prístrojovej techniky
 4. dodržiavanie sociálnych odstupov v čakárňach
 5. objednávanie pacientov na konkrétnu hodinu

Čo sme zvládli

Napriek pretrvávaniu COVID-19 sa nám v júni 2020 podarilo pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení urobiť 

 • 106 operácií sivého zákalu
 • 53 operácií sekundárnej katarakty
 • 15 protiglaukómových laserových operácií
 • 30 okuloplastických operácií (z toho 7 blefaroplastík)
 • 2 plastiky pri ektrópiu dolnej mihalnice  klasickým spôsobom  alebo  elektrónovou plazmou
V júni sme vyšetrili  1238  pacientov.

Novinky vo VIKOMe

Dovoľujeme si informovať Vás o 5 “topkách”  u nás  vo VIKOMe.

 1. Neinvazívna vyšetrovacia zobrazovacia metóda na zobrazenie ciev sietnice bez použitia kontrastu – Angio OCT
 2. Vyšetrenie a zobrazenie epiteliálnej mapy rohovky pri degeneratívnych ektatických ochoreniach rohovky  a pri syndrome suchého oka
 3. Fs laserom asistovaná chirurgia sivého zákalu a refrakčná výmena šošovky (FLACS)
 4. Odstraňovanie dioptrií pomocou Fs lasera LensEx (FsLASIK)
 5. Nekontaktná okuloplastika z medicínskych aj estetických dôvodov pomocou elektrónovej plazmy

Pracovná doba je od 07:30 až 15:30.

Je nám radosťou a cťou aj v tejto náročnej dobe naplno prinavracať pacientom to najcennejšie  – zrak   k  ich plnej  spokojnosti.

Naše motto je: spokojný pacient.

MUDr. Mária Molnárová, PhD.
Primárka VIKOM, s.r.o. 1. žilinského očného centra

Related Posts