Diplomovaná sestra Marcela Pekárová

Biografia

Je diplomovaná všeobecná  sestra. Ako oftalmologická sestra  pracuje v 1. žilinskom očnom centre VIKOM od februára 2010. V roku 2002 ukončila svoje štúdium v odbore. Jej predchádzajúca sesterská prax bola na chirurgickom oddelení. 

Pracuje na očnej ambulancii, kde predstavuje prvý kontakt s pacientmi. Je empatická, obetavá a precízna. Pracuje na vysokej profesionálnej úrovni.

Je členkou SaPA.