MUDr. Mária Molnárová, PhD.

Primárka centra

Biografia

V 1. žilinskom očnom centre VIKOM, s.r.o. pracuje ako primárka od 1.10.2013.

Je špecialistka na modernú refrakčnú chirurgiu sivého zákalu a na chirurgické riešenia stareckej presbyopie metódou PRELEX (refrakčná výmena čírej šošovky). Od roku 2014 rutinne využíve vo svojej dennej praxi najmodernejšiu diagnostickú i operačnú techniku, ako sú navigačný systém VERION,  prístroj na odstránenie sivého zákalu – tzv. inteligentné fako CENTURION a v januári 2015 zaviedla na pracovisku do  praxe FLACS (Femtosekundovým laserom vedenú chirurgiu sivého zákalu).  Implantuje všetky druhy umelých vnútroočných šošoviek (monofokálne, tórické i multifokálne).

Pomocou YAG lasera vykonáva laserové riešenie tzv. sekundárnej katarakty a robí bazálnu laserovú iridotómiu.

Veľkú časť jej operácií predstavuje refrakčná laserová rohovková chirurgia na odstraňovanie dioptrií, a to metódami PRK i FsLASIK. 

Pri progredujúcom keratokóne robí akcelerovaný crosslinking (AXCL).

Asi 30 rokov sa venuje aj problematike zadného segmentu oka. Je odborníkom na diagnostiku, laserovú, medikamentóznu i intravitreálnu injekčnú liečbu ochorení sietnice.

Vyučuje oftalmológiu na JLF v Martine.

Je nositeľom Striebornej medaily za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť.