Diplomovaná sestra Renáta Papánková

Zdravotná sestra a inštrumentárka

Biografia

Je diplomovaná sestra.  Ako oftalmologická sestra pracuje od roku 1995.

Pracuje ako zdravotná sestra a  precízna inštrumentárka. V roku 1997 ukončila štúdium v odbore Diplomovaná všeobecná sestra. Diplom o špecializácii v odbore chirurgia získala v roku 2005. 

Od roku 2012 vykonáva funkciu staničnej sestry.

Je členkou Sekcie oftalmologických sestier a SaPA.