Žaneta Uhliariková

Zdravotná sestra a inštrumentárka

Biografia

Ako oftalmologická sestra pracuje od roku 2001. V roku 2003 získala Diplom o špecializácii v odbore chirurgia. Pracuje ako zdravotná sestra a hlavne ako brilantná  inštrumentárka. Absolvovala certifikované školenie pre prácu s excimerovým a femtosekundovým  laserom.

Od marca 2018 vykonáva funkciu vrchnej sestry oddelenia.

Je členkou Sekcie oftalmologických sestier a SaPA.