Kompletný cenník

Vyšetrenia
Odstraňovanie dioptrií
PRELEX + Refrakčné operácie
Operácia sivého zákalu (katarakty)
Chirurgická liečba glaukómu – zeleného zákalu
Iné operácie šošovky
Operácie glaukómu
Laserkoagulácia sietnice
Corneal Cross Linking (CXL)
Iné výkony
Operácie v okolí očí
Preventívna očná starostlivosť v rámci PZS
Vyšetrenie / výkon
Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou
(vízus, AKR, VOT, korekcia do diaľky, do blízka, Amsler, farbocit,
vyšetrenie predného a zadného segmentu)

- v prípadoch potreby doplnenia angioOCT, OCT, GDX a
počítačovej perimetrie
70,-+10,-
Vyšetrenie očného pozadia30,-
Vyšetrenie predného segmentu oka30,-
Kontrolné vyšetrenie predného segmentu15,-
Okuliarová korekcia s vyšetrením predného segmentu oka a
zmeraním VOT
40,-
Konzultácia s lekárom do 15 min15,-
Konzultácia s lekárom nad 15 min30,-
Predoperačné očné vyšetrenie pred operáciami
- operácia sivého zákalu (katarakty)
- femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu
(FLACS)
- A CXL
40,-
Predoperačné vyšetrenie pred refrakčnými operáciami
- odstraňovanie okuliarov femtosekundovým a excimerovým laserom
(FS LASIK, PRK)
- refrakčná výmena šošovky (PRELEX, RLE), femtosekundovým
laserom vedená refrakčná výmena šošovky
60,-
Prvá pooperačná kontrola po operáciách oka

- odstraňovanie okuliarov femtosekundovým a excimerovým laserom (FsLASIK, PRK)
- operácia sivého zákalu (katarakty)
- refrakčná výmena šošovky (PRELEX, RLE),
- femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu/refrakčnej výmeny šošovky (FLACS)
- A CXL
0,-
Druhá a tretia pooperačná kontrola10,-
Pooperačné kontrolné vyšetrenie počas 1. roka po operáciách:
katarakty, PRELEX, RLE, FS LASIK, PRK, Streamlight PRK
20,-
Pooperačné kontrolné vyšetrenie po 1 roku po operácii40,-
Kompletné vyšetrenie na glaukóm
(denná tlaková krivka, perimeter, GDX, gonioskopia) tonometrom
70,-
Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom10,-
Vyšetrenie pachymetrie10,-
Vyšetrenie OCT zrakového nervu30,-
Vyšetrenie zorného poľa automatickým perimetrom20,-
Gonioskopia20,-
Vyšetrenie epiteliálnej mapy20,-
Vyšetrenie rohovkovou topografiou30,-
Ultrazvukové vyšetrenie (USG A scan)20,-
Ultrazvukové vyšetrenie (USG B scan)30,-
Ultrazvukové vyšetrenie (UBM sondou)40,-
Diagnostika suchého oka20,-
Extrakcia cudzieho rohovkového telieska30,-
Farebná fotodokumentácia očného pozadia + autofluorescencia (FAF)20,-
Vyšetrenie zadného segmentu oka zobrazovacími vyšetrovacími
metódami kompletne
- Farebná fotodokumentácia očného pozadia
- Fluoresceínová angiografia, (FAG)
- Optická koherentná tomografia (OCT)
- Autofluorescencia (FAF)
70,-
Optická koherentná tomografia - OCT sietnice30,-
Fluoresceínová angiografia (FAG)50,-
Angio OCT50,-
Potvrdenie na vodičský preukaz po operácii excimerovým alebo
femtosekundovým laserom
20,-
Aplikácia kontaktných šošoviek – inštruktáž a nácvik20,-
Aplikácia kontaktných šošoviek – inštruktáž a nácvik20,-
Cena kontaktných šošoviek a roztokovpodľa typu a
dodavateľa
Konzultácia pred operáciou blefaroplastiky20,-
Žiadosť na poisťovňu pred operáciou blefaroplastiky spojená s vyšetrením počítačovej perimetie a farebnej fotografie25,-
Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta20,-
Vyplňovanie tlačív pre komerčné poisťovne pacienta30,-
Vyšetrenie / výkon
Operácia excimerovým laserom metódou PRKexcimerovým laserom metódou PRK300,-/oko
Operácia excimerovým laserom metódou PRK Streamlight450,-/oko
Operácia femtosekundovým aexcimerovým laserom
metódou FS LASIK
600,-/oko
Balík pooperačnej starostlivosti po operácii excimerovým alebo
femtosekundovým laserom na 1 rok
50,-
Operácia excimerovým laserom metódou PRK pri
anizometropii 3,5 Dpt a viac
ZP
Operácia metódou FsLASIK pri anizometropii >3 Dpt – 1 oko250,-
PTK – fototerapeutická kertatektómia – liečenie jaziev rohovkyZP
Vyšetrenie / výkon
Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ ICL) pri
vysokej myopii a tenkej rohovke
Cena operácie 430,- € + cena šošovky
Refrakčná výmena šošovky
PRELEX s implantáciou bifokálnej VOŠ930,-
PRELEX s implantáciou torickej bifokálnej VOŠ1130,-
PRELEX s implantáciou trifokálnej VOŠ1090,-
PRELEX s implantáciou torickej trifokálnej VOŠ1400,-
PRELEX s implantáciou vnútroočnej šošovky s predĺženým
fokusom
1190,-
PRELEX s implantáciou vnútroočnej torickej šošovky s
predĺženým fokusom
1450,-
Metóda FLACS – použitie femtosekundového laseru pri
vyššie uvedených operáciách
350,-
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – poistenci ZPOperácia hradená
ZP+60,- nadštandard
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – samoplatcaCena operácie 360,00
+ nadštandard 60,00
+cena šošovky
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia - poistenci ZP0,-
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia - samoplatca200,-

1. žilinské očné centrum Vikom s r.o. pacientom ponúka recepčný system objednania vyšetrenia na
konkrétny termín, výber lekára na vyšetrenie, klimatizované priestory pre pacienta.

Nadštandard pri chirurgii katarakty a refrakčných operáciách šošoviek:
– operačná sála s pretlakovou klimatizáciou a filtráciou vzduchu,
– jednorazová bielizeň pre pacienta,
– výber operatéra,
– navigačný systém VERION, FLACS (femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu Fs laserom najnovšej generácie LensX®).

PRELEX – refrakčná výmena presbyopickej šošovky.

FLACS – femtosekundovým laserom asistovaná refrakčná výmena šošovky alebo operácia sivého
zákalu.

FLACS v kombinácii s navigačným systémom VERION je v súčasnosti najbezpečnejší a najpresnejší
spôsob refrakčnej výmeny šošovky a operácie sivého zákalu.

RLE (CLE) – refrakčná výmena čírej šošovky.

Vyšetrenie / výkon
Štandardná operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácie s prístrojovou technikou CENTURION
s implantáciou umelej monofokálnej hydrofilnej vnútroočnej šošovky (VOŠ)
Operácia plne hradená ZP
Operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácie s
prístrojovou technikou CENTURION a použitím navigačnej
techniky VERION.
60,-
Metóda FLACS – použitie femtosekundového laseru pri
operácii katarakty
350,-
Operácia sivého zákalu pre samoplatcov430,-
+ cena šošovky
Prvá pooperačná kontrola0,-
Druhá a tretia pooperačná kontrola10,-
Nasledujúca pooperačná kontrola počas prvého roka20,-
Kontrolné vyšetrenie po roku od operácie katarakty v mydriáze30,-

Nadštandardné služby vo 1. žilinskom očnom centre VIKOM sú:

recepčný system objednania na konkrétny termín operácie, TV v predsáli a na pooperačnej izbe, výber lekára na vyšetrenie, výber operatéra, klimatizované priestory pre pacienta, operačná sála s pretlakovou klimatizáciou a filtráciou vzduchu, jednorazové prádlo pre pacienta, použitie nadštandardnej operačnej techniky – navigačný system VERION, tzv. inteligentný fakoprístroj CENTURION a FLACS = femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu s Fs laserom najnovšej generácie LensX®.

Vyšetrenie / výkon
Vyšetrenie pred selektívnou laserovou trabekuloplastikou - obe oči/ 1 oko70,00/40,00
Selektívna laserová trabekuloplastika - poistenci ZP0,-
Selektívna laserová trabekuloplastika - samoplatca obe oči/1 oko400,00/250,00
Vyšetrenie pred laserovou bazálnou iridotómiou - obe oči/1 oko60,00/35,00
Laserová iridotómia - poistenci ZP0,-
Laserová iridotómia - samoplatca obe oči/1 oko400,00/250,00
Vyšetrenie / výkon
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – poistenci ZPOperácia 0,-
Použitie navigačného systérmu
VERION 60,- €
Doplatok pri nadštandardnej VOŠ
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – samoplatcaOperácia 0,-
Použitie navigačného systérmu
VERION 60,- €
Doplatok pri nadštandardnej VOŠ
Operácia sekundárnej katarakty – poistenci ZP0,-
Operácia sekundárnej katarakty - samoplatca150,-
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia - poistenci ZP0,-
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia - samoplatca175,-
Vyšetrenie / výkon
Vyšetrenie pred SLT obe oči/ 1 oko60,00/35,00
SLT poistenci ZP0
SLT samplatca obe oči/1 oko400,00/250,00
Vyšetrenie pred laserovou bazálnou iridotómiou - obe oči/ 1 oko60,00/35,00
BI poistenci ZP0
BI samplatca obe oči/1 oko400.00/250,00
Laserkoagulácia sietnice
Laserkoagulácia sietnice – poistenci ZP0,-
Laserkoagulácia sietnice – samoplatca160,-
Cross Linking (CXL)
Corneal Cross Linking (CXL) - poistenec ZP0,-
Originálny liek Riboflavin používaný pri CXL100,-
Corneal Cross Linking (CXL) - samoplatca400,-
Prvá pooperačná kontrola0,-
Pooperačné kontroly s rohovkovou topografiou30,-
Vyšetrenie / výkon
Intravitreálna aplikácia liekov pri schválení zdravotnou
poisťovňou
0,-
Intravitreálna aplikácia lekov mimo indikačných kritérií MZ SRCena lieku +40,-
Laserové dokorigovanie po PRELEX, RLE100,-
Preplach slzných ciest30,-
Príprava autológneho séra25,-
Infúzna vazodilatačná liečba (5dní)100,-
Aplikácia Smart plugs120,-
Celková anestéza70,-
Operácie v okolí očíVšZPDôveraUnionSamoplatca v €
Mília - - -od 40,- podľa počtu a rozsahu
Veruka - - -od 40,- podľa počtu a rozsahu
Xantelasma - - -50,- / 100,- podľa rozsahu
Chalaseon -hradíhradí50,-
Elektropepilácia -hradíhradí50,- + opakované sedenie 20,-
Entropium* -*100,- plasma jett
150,- chirurgicky
Ektropium*hradí*150,- plasma jett
200,- chirurgicky
Blefaroplastika
horných mihalníc
*
+ doplatok
**
+ doplatok
***
+ doplatok
300,- plasma jett + opakovaná plasma jett 100,-
600,- chirurgicky
Blefaroplastika
dolných mihalníc
(len plasma jett)
- - -250,-
Operácia pterýgiahradíhradíhradí100,- nadštandard
Tumor mihalnicehradíhradíhradí100,-
Tumor spojovky -hradíhradí100,-
Tarsorafia -hradíhradí100,-
Krytie rohovky amniovou membránouhradíhradíhradí150,-

–  ZP nehradí, plná úhrada pacientom
* Predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne na základe žiadosti, ktorej súčasťou je
perimeter+fotodokumentácia
** Zo zdravotných dôvodov

Preventívna očná starostlivosť v rámci PZS
(vyšetrenie 60-80 minút)
Práca so zobrazovacími jednotkami
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vyšetrenie refrakcie,
vnútroočného tlaku, zrakovej ostrosi, farbocitu, predného segmentu
oka štrbinovou lampou, očného pozadia,v prípade potreby korekcia
a predpis okuliarov
70,-
Práca vo výškach
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vyšetrenie refrakcie,
vnútroočného tlaku, zrakovej ostrosi, farbocitu, perimeter, predného
segmentu oka štrbinovou lampou, očného pozadia,v prípade
potreby korekcia a predpis okuliarov
80,-
Práca v noci
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vyšetrenie refrakcie,
vnútroočného tlaku, zrakovej ostrosi, farbocitu, predného segmentu
oka štrbinovou lampou, očného pozadia,v prípade potreby korekcia
a predpis okuliarov
70,-
Práca s lasermi, UV žiarením
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vyšetrenie refrakcie,
vnútroočného tlaku, zrakovej ostrosi, farbocitu, predného segmentu
oka štrbinovou lampou, očného pozadia,v prípade potreby korekcia
a predpis okuliarov, vyšetrenie slzného filmu kvantitatívne
70,-
Vodiči motorových vozidiel
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vyšetrenie refrakcie,
vnútroočného tlaku, zrakovej ostrosi, farbocitu, perimeter, predného
segmentu oka štrbinovou lampou, očného pozadia,v prípade potreby
korekcia a predpis okuliarov
80,-

Poznámka: Spoločnosť Vikom si vyhradzuje právo pre úpravu ceny podľa skutočných nákladov.

Vyšetrenia

 • Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou
 • Kompletné glaukómové vyšetrenie (denná tlaková krivka, perimeter, GDX, gonioskopia)
 • Vyšetrenie GDX-OCT (pri glaukóme)
Odstraňo-
vanie dioptrií
 • Operácia excimerovým laserom metódou PRK
 • Operácia excimerovým laserom metódou PRK
 • Balík pooperačnej starostlivosti po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom na 1 rok
Prelex + Refrakčné operácie
 • PRELEX s implantáciou trifokálnej VOŠ
 • PRELEX FLACS s implantáciou trifokálnej VOŠ
 • Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ ICL)
Operácia sivého zákalu
 • Operácia sivého zákalu s použitím nadštandardnej navigačnej techniky VERION
 • FLACS - v súčasnosti najmodernejší a najpresnejší spôsob chirurgie sivého zákalu
 • Predoperačné vyšetrenie
Iné operácie
 • Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotomia
 • Operácie glaukómu
 • Corneal Cross Linking (CXL)
 • Laserkoagulácia sietnice

Nenašli ste čo ste chceli ?

Nezúfajte!
Online cenník PFD

Online PDF cenník

Na tomto odkaze si môžete prezrieť cenník v PDF súbore online bez toho aby ste ho museli sťahovať

Pozrieť
Cenník offline

Stiahnite si cenník

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť cenník v PDF súbore

Stiahnuť