Kompletný cenník

Vyšetrenia
Odstraňovanie dioptrií
PRELEX + Refrakčné operácie
Operácia sivého zákalu (katarakty)
Iné operácie šošovky
Operácie glaukómu
Laserkoagulácia sietnice
Corneal Cross Linking (CXL)
Iné výkony
Operácie v okolí očí
Preventívna očná starostlivosť v rámci PZS
Vyšetrenie / výkon
Očné vyšetrenie s konzultáciou
(vízus, AKR, VOT, korekcia do diaľky, do blízka, Amsler, farbocit, vyšetrenie predného a zadného segment)

- v prípadoch potreby doplnenia angioOCT, OCT, GDX a
počítačovej perimetrie

- poistenci ZP -Union na odporúčanie praktického lekára
60,-
+10,00

0,00
Vyšetrenie očného pozadia30,-
Kontrolné vyšetrenie zadného segmentu20,-
Vyšetrenie predného segment oka
(AKR, vízus, VOT, vyšetrenie štrbinovou lampou)
25,-
Kontrolné vyšetrenie predného segmentu10,-
Predpis korekcie s vyšetrením predného segmentu oka a zmeraním VOT30,-
Konzultácia s lekárom do 15 min10,-
Konzultácia s lekárom nad 15 min20,-
Kontrolné vyšetrenie – predný segment15,-
Kontrolné vyšetrenie – zadný segment30,-
Predoperačné očné vyšetrenie pred operáciami

- odstraňovanie okuliarov femtosekundovým a excimerovým laserom (FsLASIK, PRK)
- operácia sivého zákalu (katarakty)
- refrakčná výmena šošovky (PRELEX, RLE),
- femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu/refrakčnej výmeny šošovky (FLACS)
- A CXL
40,-
Pooperačné kontrolné vyšetrenie (počas 1. roka)10,-
Pooperačné kontrolné vyšetrenie po 1 roku30,-
Kompletné vyšetrenie na glaukóm
(denná tlaková krivka, perimeter, GDX, gonioskopia)
60,-
Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom10,-
Vyšetrenie pachymetrie10,-
Vyšetrenie GDX-OCT (pri glaukóme)20,-
Vyšetrenie zorného poľa automatickým perimetrom15,-
Gonioskopia15,-
Epiteliálna mapa20,-
Vyšetrenie rohovkovou topografiou30,-
Ultrazvukové vyšetrenie (USG A scan)20,-
Ultrazvukové vyšetrenie (USG B scan)30,-
Ultrazvukové vyšetrenie (UBM sondou)35,-
Diagnostika suchého oka10,-
Extrakcia cudzieho rohovkového telieska20,-
Fotodokumentácia štrbinovou lampou20,-
Farebná fotodokumentácia očného pozadia + autofluorescencia (FAF)20,-
Vyšetrenie zadného segmentu oka zobrazovacími vyšetrovacími metódami kompletne
- Farebná fotodokumentácia očného pozadia
- Fluoresceínová angiografia, (FAG)
- Optická koherentná tomografia (OCT)
- Autofluorescencia (FAF)
60,-
Optická koherentná tomografia - OCT20,-
Fluoresceínová angiografia (FAG)40,-
Angio OCT60,-
Potvrdenie na vodičský preukaz po operácii excimerovým alebo femtosekundovým laserom10,-
Aplikácia kontaktných šošoviek – inštruktáž a nácvik20,-
Cena kontaktných šošoviek a roztokovpodľa typu a dodavaľa
Konzultácia pred operáciou blefaroplastiky20,-
Vazodilatačná infúzna liečba (5 dní)90,-
Žiadosť na poisťovňu pred operáciou blefaroplastiky spojená s vyšetrením počítačovej perimetie a farebnej fotografie25,-
Vyhotovenie autológneho séra25,-
Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta10,- / 15,-
(podľa rozsahu)
Vyplňovanie tlačív pre komerčné poisťovne20.-
Vyšetrenie / výkon
Odstraňovanie dioptrií (okuliarov)
- Operácia excimerovým laserom metódou PRK
299,-/oko
Odstraňovanie dioptrií (okuliarov)
- Operácia femtosekundovým a excimerovým laserom metódou FsLASIK
550,-/oko
Balík pooperačnej starostlivosti po operácii excimerovým alebo femtosekundovým laserom na 1 rok (5 pooperačných kontrol)50,-
Operácia excimerovým laserom metódou PRK pri anizometropii >3 Dpt – 1 okoZP
Operácia metódou FsLASIK pri anizometropii >3 Dpt – 1 oko250,-
PTK150,-
Vyšetrenie / výkon
Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ ICL) pri vysokej myopii a tenkej rohovkeCena operácie 350,- € + cena šošovky
Refrakčná výmena šošovky
PRELEX s implantáciou bifokálnej VOŠ800,-
PRELEX s implantáciou torickej bifokálnej VOŠ1050,-
PRELEX s implantáciou trifokálnej VOŠ1050,-
PRELEX s implantáciou torickej trifokálnej VOŠ1200,-
PRELEX metódou FLACS s implantáciou bifokálnej VOŠ1150,-
PRELEX metódou FLACS s implantáciou torickej bifokálnej VOŠ1400,-
PRELEX metódou FLACS s implantáciou trifokálnej VOŠ1400,-
PRELEX metódou FLACS s implantáciou torickej trifokálnej VOŠ1550,-
CLE (RLE) s implantáciou monofokálnej VOŠ cena operácie 360,- € + cena šošovky
CLE (RLE) metódou FLACS s implantáciou monofokálnej VOŠ cena operácie 700,- € + cena šošovky

 

PRELEX = presbyopická refrakčná výmena šošovky

FLACS = femtosekundovým laserom vedená refrakčná výmena šošovky alebo operácia sivého zákalu          

FLACS v kombinácii s navigačným systémom VERION je v súčasnosti najbezpečnejší a najpresnejší spôsob refrakčnej výmeny šošovky a operácie sivého zákalu

CLE (RLE) = refrakčná výmena čírej šošovky

 

 

Vyšetrenie / výkon
Štandardná operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácie s prístrojovou technikou CENTURION
s implantáciou umelej monofokálnej hydrofilnej vnútroočnej šošovky (VOŠ)
Operácia plne hradená ZP
Operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácie s prístrojovou technikou CENTURION a použitím navigačnej techniky VERIONs implantáciou umelej monofokálnej hydrofóbnej vnútroočnej šošovky (VOŠ)60,-
FLACS (femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu)
v súčasnosti najmodernejší a najpresnejší spôsob chirurgie sivého zákalu
350,-
Operácia sivého zákalu pre samoplatcov360,-
+ cena šošovky
Prvá pooperačná kontrola0,-
Druhá a tretia pooperačná kontrola10,-

Nadštandardné služby vo 1. žilinskom očnom centre VIKOM sú: 

recepčný system objednania na konkrétny termín operácie, TV v predsáli a na pooperačnej izbe, výber lekára na vyšetrenie, výber operatéra, klimatizované priestory pre pacienta, operačná sála s pretlakovou klimatizáciou a filtráciou vzduchu, jednorazové prádlo pre pacienta, použitie nadštandardnej operačnej techniky – navigačný system VERION, tzv. inteligentný fakoprístroj CENTURION a FLACS = femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu s Fs laserom najnovšej generácie LensX®.

Vyšetrenie / výkon
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – poistenci ZPOperácia 0,-
Použitie navigačného systérmu
VERION 60,- €
Doplatok pri nadštandardnej VOŠ
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – samoplatcaOperácia 0,-
Použitie navigačného systérmu
VERION 60,- €
Doplatok pri nadštandardnej VOŠ
Operácia sekundárnej katarakty – poistenci ZP0,-
Operácia sekundárnej katarakty - samoplatca150,-
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia - poistenci ZP0,-
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia - samoplatca175,-
Vyšetrenie / výkon
Vyšetrenie pred SLT obe oči/ 1 oko60,00/35,00
SLT poistenci ZP0
SLT samplatca obe oči/1 oko400,00/250,00
Vyšetrenie pred laserovou bazálnou iridotómiou - obe oči/ 1 oko60,00/35,00
BI poistenci ZP0
BI samplatca obe oči/1 oko400.00/250,00
Laserkoagulácia sietnice
Laserkoagulácia sietnice – poistenci ZP0,-
Laserkoagulácia sietnice – samoplatca160,-
Corneal Cross Linking (CXL)
Corneal Cross Linking (CXL) - poistenec ZP0,-
Originálny liek Riboflavin používaný pri CXL100,-
Corneal Cross Linking (CXL) - samoplatca400,-
Vyšetrenie / výkon
Doplatok za nadštandard10
Doplatok za nadštandar20
Doplatok za nadštandard80
Laserové dokorigovanie po PRELEX, RLE100
Preplach slzných ciest20
Celková anestéza50
Aplikácia Smart plugs120
Operácie v okolí očíVšZPDôveraUnionSamoplatca v €
Mília - - -30,- / 50,-
podľa rozsahu
Veruka -*                       *                       40,- / 100,-
(podľa rozsahu)
Xantelasma - - -50,- / 100,-
(podľa rozsahu)
Chalaseon -0040,-
Elektropepilácia -0040,-
Entropium*0***100,- plasma jett
150,- chirurgicky
Ektropium*0***150,- plasma jett
200,- chirurgicky
Blefaroplastika
horných mihalníc
******300,- plasma jett + opakovaná
plasma jett 100,-
500,- chirurgicky
Blefaroplastika
dolných mihalníc
(len plasma jett)
- - -250,-
Operácia pterýgia000100,- nadštandard
Tumor mihalnice000100,-
Tumor spojovky -00100,-
Tarsorafia -00100,-
Krytie rohovky amniovou membránou000150,-

* – výkon musí byť schválený revíznym lekárom, súčasťou žiadosti je perimeter + fotodokumentácia
** – zo zdravotných dôvodov
*** – predchádzajúci súhlas ZP

Preventívna očná starostlivosť v rámci PZS
(vyšetrenie 60-80 minút)
Zobrazovacie jednotky
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov, vyšetrenie slzného filmu kvantitatívne
40,-
Práca vo výškach
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, perimeter, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov
50,-
Práca v noci
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, perimeter, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov,
50,-
Práca s lasermi, UV žiarením
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov, vyšetrenie slzného filmu kvantitatívne
40,-
Vodiči motorových vozidiel
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, perimeter, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov
50,-

Poznámka: Spoločnosť Vikom si vyhradzuje právo pre úpravu ceny podľa skutočných nákladov.

Vyšetrenia

 • Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou
 • Kompletné glaukómové vyšetrenie (denná tlaková krivka, perimeter, GDX, gonioskopia)
 • Vyšetrenie GDX-OCT (pri glaukóme)
Odstraňo-
vanie dioptrií
 • Operácia excimerovým laserom metódou PRK
 • Operácia excimerovým laserom metódou PRK
 • Balík pooperačnej starostlivosti po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom na 1 rok
Prelex + Refrakčné operácie
 • PRELEX s implantáciou trifokálnej VOŠ
 • PRELEX FLACS s implantáciou trifokálnej VOŠ
 • Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ ICL)
Operácia sivého zákalu
 • Operácia sivého zákalu s použitím nadštandardnej navigačnej techniky VERION
 • FLACS - v súčasnosti najmodernejší a najpresnejší spôsob chirurgie sivého zákalu
 • Predoperačné vyšetrenie
Iné operácie
 • Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotomia
 • Operácie glaukómu
 • Corneal Cross Linking (CXL)
 • Laserkoagulácia sietnice

Nenašli ste čo ste chceli ?

Nezúfajte!
Online cenník PFD

Online PDF cenník

Na tomto odkaze si môžete prezrieť cenník v PDF súbore online bez toho aby ste ho museli sťahovať

Pozrieť
Cenník offline

Stiahnite si cenník

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť cenník v PDF súbore

Stiahnuť