Menu Zavrieť

Kompletný Cenník

Cenník platný od 16.2.2024

POZNÁMKA: SPOLOČNOSŤ VIKOM SI VYHRADZUJE PRÁVO PRE ÚPRAVU CENY PODĽA SKUTOČNÝCH NÁKLADOV 

Vyšetrenia

Vyšetrenie
Kompletné očné vyšetrenie
(vízus, objektívna refrakcia (dioptrie), vnútroočný tlak (VOT), korekcia do diaľky, na blízko, Amsler, farbocit, vyšetrenie predného a zadného segment oka)

Doplnenie zobrazovacích vyšetrení v prípade potreby: perimeter, OCT, A OCT, GDX, Autofluorescencia, rohovková a epiteliálna mapa
80,00


+10,00
Vyšetrenie očného pozadia
40,00
Vyšetrenie predného segmentu oka20,00
Kontrolné vyšetrenie predného segment oka15,00
Okuliarová korekcia s vyšetrením predného segmentu oka a zmeraním VOT50,00
Predoperačné očné vyšetrenie pred operáciami
– operácia sivého zákalu (katarakty)
– femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu (FLACS)
– A CXL
40,00
Predoperačné vyšetrenie pred refrakčnými operáciami
– odstraňovanie okuliarov femtosekundovým a excimerovým laserom (FS LASIK, PRK, Streamlight PRK)
– refrakčná výmena šošovky (PRELEX, RLE), femtosekundovým laserom vedená refrakčná výmena šošovky
60,00
Prvá pooperačná kontrola0,00
Pooperačné kontrolné vyšetrenie počas 1. roka po operáciách:
katarakta, PRELEX, RLE, FS LASIK, PRK, Streamlight PRK
20,00
Pooperačné kontrolné vyšetrenie po 1 roku po operácii40,00
Kompletné vyšetrenie na glaukóm
(denná tlaková krivka, perimeter, GDX, gonioskopia)
80,00
Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom10,00
Vyšetrenie pachymetrie10,00
Vyšetrenie OCT zrakového nervu30,00
Vyšetrenie zorného poľa automatickým perimetrom20,00
Gonioskopia pooperačná kontrola20,00
Vyšetrenie rohovkovou topografiou30,00
Vyšetrenie epiteliálnej mapy20,00
Ultrazvukové vyšetrenie (USG A scan)20,00
Ultrazvukové vyšetrenie (USG B scan)30,00
Ultrazvukové vyšetrenie (UBM sondou)40,00
Fotodokumentácia štrbinovou lampou20,00
Vyšetrenie zadného segmentu oka zobrazovacími vyšetrovacímimetódami kompletne
– Farebná fotodokumentácia očného pozadia
– Fluoresceínová angiografia, (FAG)
– Optická koherentná tomografia (OCT)
– Autofluorescencia (FAF)
80,00
Farebná fotodokumentácia očného pozadia40,00
Fluoresceínová angiografia (FAG)50,00
Optická koherentná tomografia – OCT sietnice30,00
Angio OCT50,00
Diagnostika suchého oka20,00
Extrakcia cudzieho rohovkového telieska30,00
Potvrdenie na vodičský preukaz po operácii excimerovým alebo femtosekundovým laserom20,00
Potvrdenie na vodičský preukaz80,00
Aplikácia kontaktných šošoviek – inštruktáž a nácvik50,00
Cena kontaktných šošoviek a roztokovpodľa typu a dodávateľa
Konzultácia s lekárom do 15 min 20,00
Konzultácia pred operáciou blefaroplastiky spojená s vyšetrením počítačovej perimetrie a farebnej fotografie, žiadosť na poisťovňu50,00
Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta20,00
Vyplňovanie tlačív pre komerčné poisťovne30,00
Očné vyšetrenia na posúdenie spôsobilosti na jednotlivé druhy práce
Práca so zobrazovacími jednotkami
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vyšetrenie refrakcie, vnútroočného tlaku, zrakovej ostrosti, farbocitu, predného segmentu oka štrbinovou lampou, očného pozadia, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov
70,00
Práca vo výškach
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vyšetrenie refrakcie, vnútroočného tlaku, zrakovej ostrosti, farbocitu, perimeter, predného segmentu oka štrbinovou lampou, očného pozadia, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov
80,00
Práca v noci
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vyšetrenie refrakcie, vnútroočného tlaku, zrakovej ostrosti, farbocitu, predného segmentu oka štrbinovou lampou, očného pozadia, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov
70,00
Práca s lasermi, UV žiarením
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vyšetrenie refrakcie, vnútroočného tlaku, zrakovej ostrosti, farbocitu, predného segmentu oka štrbinovou lampou, očného pozadia,v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov, vyšetrenie slzného filmu kvantitatívne
70,00
Vodiči motorových vozidiel
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vyšetrenie refrakcie, vnútroočného tlaku, zrakovej ostrosti, farbocitu, perimeter, predného segmentu oka štrbinovou lampou, očného pozadia,v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov
80,00

Operácia sivého zákalu (katarakty) a refrakčná výmeny šošovky PRELEX a RLE

Operácia sivého zákalu – katarakty
Štandardná operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácie s prístrojovou technikou CENTURION s implantáciou umelej monofokálnej vnútroočnej šošovky (VOŠ)Operácia plne hradená ZP
Operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácie s prístrojovou technikou CENTURION a použitím navigačnejtechniky VERION (nadštandard).60,00 (nadštandard)
Operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácie s prístrojovou technikou CENTURION a použitím navigačnej techniky VERION (nadštandard) a implantáciou prémiovej vnútroočnej šošovky.60,00 (nadštandard)
+ doplatok prémiovej šošovky
Operácia sivého zákalu metódou FLACS – femtosekundovým laserom asistovaná operácia katarakty technikou fakoemulzifikácie s prístrojovou technikou CENTURION a použitím navigačnej techniky VERION (nadštandard) a implantáciou prémiovej vnútroočnej šošovky.350,00
+ nadštandard 60,00
+ doplatok prémiovej šošovky
Operácia sivého zákalu pre samoplatcov450,00
+ nadštandard 60,00
+ cena šošovky
Refrakčná výmena šošovky
PRELEX s implantáciou trifokálnej VOŠ1200,00
PRELEX s implantáciou torickej trifokálnej VOŠ
1450,00
PRELEX s impltantáciou vnútroočnej šošovky s predĺženým fokusom EDOF1200,00
PRELEX s implantáciou vnútroočnej torickej šošovky s predĺženým fokusom EDOF1450,00
RLE s implantáciou monofokálnej VOŠ450,00
+ nadštandard 60,00
+ cena šošovky
Metóda FLACS – femtosekundovým laserom asistovaná refrakčná výmena šošovky PRELEX350,00
+ nadštandard 60,00
+ cena PRELEX podľa VOŠ
1. žilinské očné centrum Vikom s r.o. pacientom ponúka recepčný system objednania vyšetrenia na konkrétny termín, výber lekára na vyšetrenie, klimatizované priestory pre pacienta.

Nadštandard pri chirurgii katarakty a refrakčných operáciách šošoviek –operačná sála s pretlakovou klimatizáciou a filtráciou vzduchu, jednorazový plášť pre pacienta, výber operatéra, navigačný systém VERION, FLACS (femtosekundovým laserom asistovaná operácia sivého zákalu femtosekundovým laserom najnovšej generácie LensX®).

PRELEX – refrakčná výmena presbyopickej šošovky.
FLACS – femtosekundovým laserom asistovaná refrakčná výmena šošovky alebo operácia sivého zákalu.
RLE (CLE) – refrakčná výmena čírej šošovky.

FLACS v kombinácii s navigačným systémom VERION je v súčasnosti najbezpečnejší a najpresnejší spôsob refrakčnej výmeny šošovky a operácie sivého zákalu.
Iné operácie šošovky
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – poistenci ZPOperácia hradená ZP
+60,00 nadštandard
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – samoplatcaCena operácie 400,00
+ nadštandard 60,00
+cena šošovky
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia – poistenci ZP0,00
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia – samoplatca200,00
1. žilinské očné centrum Vikom s r.o. pacientom ponúka recepčný system objednania vyšetrenia na konkrétny termín, výber lekára na vyšetrenie, klimatizované priestory pre pacienta.

Nadštandard pri chirurgii katarakty a refrakčných operáciách šošoviek –operačná sála s pretlakovou klimatizáciou a filtráciou vzduchu, jednorazový plášť pre pacienta, výber operatéra, navigačný systém VERION.

Odstraňovanie okuliarov excimerovým a femtosekundovým laserom a chirurgicky

Laserové odstránenie dioptrií
Operácia excimerovým laserom metódou PRK 300,00 / 1 oko
Operácia excimerovým laserom metódou PRK Streamlight450,00 / 1 oko
Operácia femtosekundovým a excimerovým laserom
metódou FS LASIK
600,00 / 1 oko
Balík pooperačnej starostlivosti po operácii excimerovým alebo
femtosekundovým laserom na 1 rok
50,00
Operácia excimerovým laserom metódou PRK pri
anizometropii
3,5 Dpt a viac
Poistenec ZP 0,00
Samoplatca 300,00 / 1 oko
Operácia metódou FS LASIK pri anizometropii 3,5 Dpt a viacPoistenec ZP 300,00 / 1 oko doplatok
Samoplatca 600,00 / 1 oko
PTK – fototerapeutická keratektómia – liečenie jaziev rohovkyPoistenec ZP 0,00
Samoplatca 250,00
PRK dokorigovane refrakcie po operáciách katarakty a refrakčnej výmene šošovky100,00
Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (ICL) pri vysokej krátkozrakosti a tenkej rohovke a pri ďalekozrakosti s hĺbkou prednej komory oka>3mm450,00 + cena šošovky

Laserová liečba glaukómu (zeleného zákalu)

Laserové operácie glaukómu
Vyšetrenie pred selektívnou laserovou trabekuloplastikou – obe oči / 1 oko70,00/40,00
Selektívna laserová trabekuloplastika – poistenci ZP0,00
Selektívna laserová trabekuloplastika – samoplatca obe oči / 1 oko400,00 / 250,00
Vyšetrenie pred laserovou iridotómiou – obe oči / 1 oko60,00 / 35,00
Laserová iridotómia – poistenci ZP0,00
Laserová iridotómia – samoplatca obe oči / 1 oko400,00 / 250,00

Laserkoagulačná liečba sietnice

Laserkoagulácia sietnice
Laserkoagulácia sietnice – poistenci ZP0,00
Laserkoagulácia sietnice – samoplatca160,00

Liečba keratokónu

Cross Linking (CXL)
Akcelerovaný Corneal Cross Linking (A CXL) – poistenec ZP nadštandard100,00
Akcelerovaný Corneal Cross Linking (A CXL) – samoplatca 400,00
Prvá pooperačná kontrola0,00
Pooperačné kontroly s rohovkovou topografiou30,00

Operácie na okolí oka a rohovke

Typ operácieVšZPDôveraUnionSamoplatca €
Míliaod 50,00 podľa počtu a rozsahu
Verukaod 50,00 podľa počtu a rozsahu
Xantelasma80,00 – 120,00 podľa rozsahu
Chalaseonhradíhradí80,00
Elektroepiláciahradíhradí50,00 + opakované sedenie 20,00
Entropium***
hradí
*100,00 Plasma Jett
150,00 chirurgicky
Ektropium***
hradí
*150,00 Plasma Jett
200,00 chirurgicky
Blefaroplastika horných mihalníc*
+ doplatok
**
+ doplatok
*
+ doplatok
300,00 Plasma Jet
opakovaná Plasma Jett 100,00

600,00 Chirurgicky
Blefaroplastika dolných mihalnic250,00 Plasma Jett
Operácia pterýgiahradíhradíhradínadštandard – 100,00
Tumor mihalnicehradíhradíhradí100,00
Tumor spojovkyhradíhradí100,00
Tarsorafiahradíhradí100,00
Krytie rohovky amniovou membránouhradíhradíhradí150,00
* Zo zdravotných dôvodov po súhlase zdravotnej poisťovne na základe žiadosti, ktorej súčasťou je perimeter + fotodokumentácia

** Zo zdravotných dôvodov

Ak ZP nehradí, plná úhrada pacientom

Iné výkony

Výkony
Intravitreálna aplikácia liekov po schválení zdravotňou poisťovnou – poistenec VšZP a Union0,00
Intravitreálna aplikácia liekov mimo indikačných kritérií MZ SRCena lieku + 40,00
Intravitreálna aplikácia liekov ZP DôveraCena lieku + 40,00
Peplach slzných ciest30,00
Príprava autológneho séra30,00
Infúzna vazodilatačná liečba (5 dní)150,00
Aplikácia Smart plugs120,00
Celková anestéza100,00

ZMLUVY S POISŤOVŇAMI

Spoločnosť VIKOM, s.r.o. má uzatvorenú zmluvu na poskytovanie a úhradu výkonov jednodňovej očnej chirurgie s nasledovnými zdravotnými poisťovňami:

VZP
DZP e1705866351441
UZP 1