Kompletný cenník

Vyšetrenia
Odstraňovanie dioptrií
PRELEX + Refrakčné operácie
Operácia sivého zákalu (katarakty)
Iné operácie šošovky
Operácie glaukómu
Laserkoagulácia sietnice
Corneal Cross Linking (CXL)
Iné výkony
Operácie v okolí očí
Preventívna očná starostlivosť v rámci PZS
Vyšetrenie / výkon
Očné vyšetrenie s konzultáciou
(vízus, AKR, VOT, korekcia do diaľky, do blízka, Amsler, farbocit, vyšetrenie predného a zadného segment)

- v prípadoch potreby doplnenia angioOCT, OCT, GDX a
počítačovej perimetrie

- poistenci ZP -Union na odporúčanie praktického lekára
60,00
+10,00

0,00
Vyšetrenie očného pozadia30
Kontrolné vyšetrenie zadného segmentu20
Vyšetrenie predného segment oka
(AKR, vízus, VOT, vyšetrenie štrbinovou lampou)
25
Kontrolné vyšetrenie predného segmentu10
Predpis korekcie s vyšetrením predného segmentu oka a zmeraním VOT30
Konzultácia s lekárom do 15 min10
Konzultácia s lekárom nad 15 min20
Kontrolné vyšetrenie – predný segment15
Kontrolné vyšetrenie – zadný segment30
Predoperačné očné vyšetrenie pred operáciami

- odstraňovanie okuliarov femtosekundovým a excimerovým laserom (FsLASIK, PRK)
- operácia sivého zákalu (katarakty)
- refrakčná výmena šošovky (PRELEX, RLE),
- femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu/refrakčnej výmeny šošovky (FLACS)
- A CXL
40
Pooperačné kontrolné vyšetrenie (počas 1. roka)10
Pooperačné kontrolné vyšetrenie po 1 roku30
Kompletné vyšetrenie na glaukóm
(denná tlaková krivka, perimeter, GDX, gonioskopia)
60
Meranie vnútroočného tlaku bezkontaktným tonometrom10
Vyšetrenie pachymetrie10
Vyšetrenie GDX-OCT (pri glaukóme)20
Vyšetrenie zorného poľa automatickým perimetrom15
Gonioskopia15
Epiteliálna mapa20
Vyšetrenie rohovkovou topografiou30
Ultrazvukové vyšetrenie (USG A scan)20
Ultrazvukové vyšetrenie (USG B scan)30
Ultrazvukové vyšetrenie (UBM sondou)35
Diagnostika suchého oka10
Extrakcia cudzieho rohovkového telieska20
Fotodokumentácia štrbinovou lampou20
Farebná fotodokumentácia očného pozadia + autofluorescencia (FAF)20
Vyšetrenie zadného segmentu oka zobrazovacími vyšetrovacími metódami kompletne
- Farebná fotodokumentácia očného pozadia
- Fluoresceínová angiografia, (FAG)
- Optická koherentná tomografia (OCT)
- Autofluorescencia (FAF)
60
Optická koherentná tomografia - OCT20
Fluoresceínová angiografia (FAG)40
Angio OCT60
Potvrdenie na vodičský preukaz po operácii excimerovým alebo femtosekundovým laserom10
Aplikácia kontaktných šošoviek – inštruktáž a nácvik20
Cena kontaktných šošoviek a roztokovpodľa typu a dodavaľa
Konzultácia pred operáciou blefaroplastiky20
Vazodilatačná infúzna liečba (5 dní)90
Žiadosť na poisťovňu pred operáciou blefaroplastiky spojená s vyšetrením počítačovej perimetie a farebnej fotografie25
Vyhotovenie autológneho séra25
Kópia zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta10,00 -15,00 podľa rozsahu
Vyplňovanie tlačív pre komerčné poisťovne20
Vyšetrenie / výkon
Odstraňovanie dioptrií (okuliarov)
- Operácia excimerovým laserom metódou PRK
299,00/oko
Odstraňovanie dioptrií (okuliarov)
- Operácia femtosekundovým a excimerovým laserom metódou FsLASIK
550,00/oko
Balík pooperačnej starostlivosti po operácii excimerovým alebo femtosekundovým laserom na 1 rok (5 pooperačných kontrol)50
Operácia excimerovým laserom metódou PRK pri anizometropii >3 Dpt – 1 okoZP
Operácia metódou FsLASIK pri anizometropii >3 Dpt – 1 oko250
PTK150
Vyšetrenie / výkon
Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ ICL) pri vysokej myopii a tenkej rohovkeCena operácie 350,00€ + cena šošovky
Refrakčná výmena šošovky
PRELEX s implantáciou bifokálnej VOŠ800
PRELEX s implantáciou torickej bifokálnej VOŠ1050
PRELEX s implantáciou trifokálnej VOŠ1050
PRELEX s implantáciou torickej trifokálnej VOŠ1200
PRELEX metódou FLACS s implantáciou bifokálnej VOŠ1150
PRELEX metódou FLACS s implantáciou torickej bifokálnej VOŠ1400
PRELEX metódou FLACS s implantáciou trifokálnej VOŠ1400
PRELEX metódou FLACS s implantáciou torickej trifokálnej VOŠ1550
CLE (RLE) s implantáciou monofokálnej VOŠ cena operácie 360,00€ + cena šošovky
CLE (RLE) metódou FLACS s implantáciou monofokálnej VOŠ cena operácie 700,00€ + cena šošovky

 

PRELEX = presbyopická refrakčná výmena šošovky

FLACS = femtosekundovým laserom vedená refrakčná výmena šošovky alebo operácia sivého zákalu          

FLACS v kombinácii s navigačným systémom VERION je v súčasnosti najbezpečnejší a najpresnejší spôsob refrakčnej výmeny šošovky a operácie sivého zákalu

CLE (RLE) = refrakčná výmena čírej šošovky

 

 

Vyšetrenie / výkon
Štandardná operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácie s prístrojovou technikou CENTURION
s implantáciou umelej monofokálnej hydrofilnej vnútroočnej šošovky (VOŠ)
Operácia plne hradená ZP
Operácia sivého zákalu technikou fakoemulzifikácie s prístrojovou technikou CENTURION a použitím navigačnej techniky VERIONs implantáciou umelej monofokálnej hydrofóbnej vnútroočnej šošovky (VOŠ)60
FLACS (femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu)
v súčasnosti najmodernejší a najpresnejší spôsob chirurgie sivého zákalu
350,00 +
Operácia sivého zákalu pre samoplatcov360,00 + cena šošovky
Prvá pooperačná kontrola0
Druhá a tretia pooperačná kontrola10

Nadštandardné služby vo 1. žilinskom očnom centre VIKOM sú: 

recepčný system objednania na konkrétny termín operácie, TV v predsáli a na pooperačnej izbe, výber lekára na vyšetrenie, výber operatéra, klimatizované priestory pre pacienta, operačná sála s pretlakovou klimatizáciou a filtráciou vzduchu, jednorazové prádlo pre pacienta, použitie nadštandardnej operačnej techniky – navigačný system VERION, tzv. inteligentný fakoprístroj CENTURION a FLACS = femtosekundovým laserom vedená operácia sivého zákalu s Fs laserom najnovšej generácie LensX®.

Vyšetrenie / výkon
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – poistenci ZPOperácia 0,00
Použitie navigačného systérmu
VERION 60,00€
Doplatok pri nadštandardnej VOŠ
Sekundárna implantácia umelej vnútroočnej šošovky – samoplatcaOperácia 0,00
Použitie navigačného systérmu
VERION 60,00€
Doplatok pri nadštandardnej VOŠ
Operácia sekundárnej katarakty – poistenci ZP0
Operácia sekundárnej katarakty - samoplatca150
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia - poistenci ZP0
Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotómia - samoplatca175
Vyšetrenie / výkon
Vyšetrenie pred SLT obe oči/ 1 oko60,00/35,00
SLT poistenci ZP0
SLT samplatca obe oči/1 oko400,00/250,00
Vyšetrenie pred laserovou bazálnou iridotómiou - obe oči/ 1 oko60,00/35,00
BI poistenci ZP0
BI samplatca obe oči/1 oko400.00/250,00
Laserkoagulácia sietnice
Laserkoagulácia sietnice – poistenci ZP0
Laserkoagulácia sietnice – samoplatca160
Corneal Cross Linking (CXL)
Corneal Cross Linking (CXL) - poistenec ZP0
Originálny liek Riboflavin používaný pri CXL100
Corneal Cross Linking (CXL) - samoplatca400
Vyšetrenie / výkon
Doplatok za nadštandard10
Doplatok za nadštandar20
Doplatok za nadštandard80
Laserové dokorigovanie po PRELEX, RLE100
Preplach slzných ciest20
Celková anestéza50
Aplikácia Smart plugs120
Operácie v okolí očíVšZPDôveraUnionSamoplatca
Mília - - -30-50€ podľa rozsahu
Veruka -*                       *                       40-100€ podľa rozsahu
Xantelasma - - -50-100€ podľa rozsahu
Chalaseon -0040
Elektropepilácia -0040
Entropium*0***100€ plasma jett
150€ chirurgicky
Ektropium*0***150€ plasma jett
200€ chirurgicky
Blefaroplastika
horných mihalníc
******300€ plasma jett + opakovaná
plasma jett 100€
500€ chirurgicky
Blefaroplastika
dolných mihalníc
(len plasma jett)
- - -250
Operácia pterýgia000Nadštandard -100€
Tumor mihalnice000100
Tumor spojovky -00100
Tarsorafia -00100
Krytie rohovky amniovou membránou000150

* – výkon musí byť schválený revíznym lekárom, súčasťou žiadosti je perimeter + fotodokumentácia
** – zo zdravotných dôvodov
*** – predchádzajúci súhlas ZP

Preventívna očná starostlivosť v rámci PZS
(vyšetrenie 60-80 minút)
Zobrazovacie jednotky
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu,
vyšetrenie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka
štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie
automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov, vyšetrenie slzného filmu kvantitatívne
30
Práca vo výškach
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, perimeter, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov
35
Práca v noci
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu, vyšetrenie vnútroočného tlaku, perimeter, vyšetrenie predného segmentu oka štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov,
35
Práca s lasermi, UV žiarením
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu,
vyšetrenie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka
štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie
automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov, vyšetrenie slzného filmu kvantitatívne
30
Práca s lasermi, UV žiarením
Oftalmologické vyšetrenie v rozsahu: vizus, vyšetrenie farbocitu,
vyšetrenie vnútroočného tlaku, vyšetrenie predného segmentu oka
štrbinovou lampou, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie refrakcie
automatickým refraktometrom, v prípade potreby korekcia a predpis okuliarov, vyšetrenie slzného filmu kvantitatívne
35

Poznámka: Spoločnosť Vikom si vyhradzuje právo pre úpravu ceny podľa skutočných nákladov.

Vyšetrenia

 • Kompletné očné vyšetrenie s konzultáciou
 • Kompletné glaukómové vyšetrenie (denná tlaková krivka, perimeter, GDX, gonioskopia)
 • Vyšetrenie GDX-OCT (pri glaukóme)
Odstraňo-
vanie dioptrií
 • Operácia excimerovým laserom metódou PRK
 • Operácia excimerovým laserom metódou PRK
 • Balík pooperačnej starostlivosti po operácii excimerovým a/alebo femtosekundovým laserom na 1 rok
Prelex + Refrakčné operácie
 • PRELEX s implantáciou trifokálnej VOŠ
 • PRELEX FLACS s implantáciou trifokálnej VOŠ
 • Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ ICL)
Operácia sivého zákalu
 • Operácia sivého zákalu s použitím nadštandardnej navigačnej techniky VERION
 • FLACS - v súčasnosti najmodernejší a najpresnejší spôsob chirurgie sivého zákalu
 • Predoperačné vyšetrenie
Iné operácie
 • Operácia sekundárnej katarakty YAG capsulotomia
 • Operácie glaukómu
 • Corneal Cross Linking (CXL)
 • Laserkoagulácia sietnice

Nenašli ste čo ste chceli ?

Nezúfajte!
Online cenník PFD

Online PDF cenník

Na tomto odkaze si môžete prezrieť cenník v PDF súbore online bez toho aby ste ho museli sťahovať

Pozrieť
Cenník offline

Stiahnite si cenník

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť cenník v PDF súbore

Stiahnuť