Menu Zavrieť

Operácie

Refrakčná chirurgia na odstránenie dioptrií

Pacienti si môžu vybrať zo širokej škály refrakčných zákrokov pre rôzne typy refrakčných chýb a pre rôzne vekové kategórie od povrchových laserových zákrokov excimerovým a femtosekundovým laserom (PRK, FsLASIK a Streamlight PRK), implantáciu fakickej vnútroočnej šošovky až po refrakčnú výmenu šošovky (PRELEx a RLE). Na predoperačom vyšetrení po dôkladnych meraniach lekár zhodnotí, či je u pacienta indikovaná refrakčná operácia a následne odporučí vhodnú laserovú alebo chirurgickú metódu v závislosti od mnohých faktorov, ako napr. refrakčná chyba, vek, profesia a v neposlednom rade aj celkový stav pacienta.

Operácia katarakty

Katarakta alebo sivý zákal je skalenie šošovky zvyčajne spojené s vyšším vekom. Zhoršuje zrakovú ostrosť a neliečený sivý zákal môže končiť slepotou. Operácia katarakty je výkon v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti, robí sa v lokálnej anestéze, kedy sa skalená šošovka odstráni a nahradí umelou vnútroočnou šošovkou. V súčasnosti robíme tzv. refrakčnú operáciu katarakty, pri ktorej sa nielen odstráni sivý zákal, ale zároveň vhodne zvolenou a vypočítanou vnútroočnou šošovkou sa pacientovi odstránia aj okuliare najmenej do diaľky, pri výbere multifokálnych vnútroočných šošoviek úplne na všetky vzdialenosti. Na našom pracovisku ponúkame aj najmodernejší a najpresnejší spôsob operácie sivého zákalu, a to femtosekundovým laserom asistovanú operáciu – FLACS.

Glaukóm

Glaukóm alebo zelený zákal je neurodystrofické ochorenie, ktorého hlavným prejavom je vysoký vnútroočný tlak. Neliečený vedie k trvalej slepote. Ak nie je dostatočná konzervatívna liečba kvapkami, potom sú indikované laserové protiglaukómové operácie selektívna laserová trabekuloplastika (SLT) alebo laserová iridotómia (LI). Robia sa v lokálnej anestéze, výkon nie je bolestivý. Ich účelom je znížiť vnútročný tlak a tak zabrániť odumretiu zrakového nervu spôsobeného zeleným zákalom – glaukómom a tým predísť trvalej slepote.

Liečba sekundárnej katarakty

U pacientov s implantovanou umelou vnútroočnou šošovkou dochádza po určitom čase k opacifikácii - zašednutiu alebo zhrubnutiu zadného puzdra šošovky, ktoré bráni pacientovi v ostrom videní. Zašednuté puzdro sa odstráni pomocou YAG lasera. V lokálnom znecitlivení sa pomocou lasera bezbolestne v zadnom puzdre šošovky urobí otvor, čím sa pacientovi ostré videnie vráti.

Laserová liečba ochorení sietnice

Táto liečba je indikovaná pri viacerých ochoreniach sietnice – určíté štádiá diabetickej retinopatie, oklúzie sietnicovej žily, zmeny a trhliny v periférii sietnice. Laserkoagulačná liečba ochorení sietnice sa vykonáva ambulantne v lokálnom znecitlivení a je bezbolestná.

Corneal crosslinking (CXL)

CXL je spevňujúci zákrok na rohovke pri keratokóne. Keratokonus je progresívne ochorenie rohovky, kedy dochádza k patologickému stenčeniu a nepravidelnému vyklenutiu rohovky v dôsledku nedostatočnej pevnosti tkaniva. Použitím riboflavínu v kombinácii s UVA žiarením dosiahneme spevnenie kolagénových vlákien rohovky, a tým spomalenie až zastavenie progresie ochorenia a stabilizáciu refrakcie.

Okuloplastika, strabizmus

Operácie v okolí oka plastického charakteru, od najjednoduchších - odstránenie mílií, bradavíc, verúk, xantelaziem, nádorov kože mihalníc až po blefaroplastiky (úprava previsu kože horných viečok).