Menu Zavrieť

OCT - Heidelberg Spectralis

OCT - Heidelberg Spectralis

Optická koherenčná tomografia, v tomto prípade spectral domain nám umožňuje rýchlo a veľmi detailne posúdiť prípadné zmeny v mieste najostrejšieho videnia – makuly a vo vitreomakulárnom rozhraní. Je neoddeliteľnou súčasťou v diagnostike a liečbe vekom podmienenej makulárnej degenerácie, diabetického makulárneho edému, edému po cievnych uzáveroch a iných menej častých diagnózach.