Menu Zavrieť

OCT - Heidelberg Spectralis

Femtosekundový laser LenSx

Špičkový femtosekundový laser využívame na vytvorenie takzvaného flapu rohovky pri odstraňovaní dioptrií metódou FS LASIK a tiež ho používame pri femtosekundovým laserom asistovanej operácii šedého zákalu tzv. FLACS. Femtosekundový laser po naprogramovaní na veľkom monitore urobí niektoré kroky namiesto operatéra, nareže vstupné rezy na rohovke, otvori predné púzdro a rozdelí tvrdé jadro. Operácia vrátame implantácie umelej vnútroočnej šošovky sa potom dokončí už chirurgicky. FLACS je momentálne najmodernejšia a najpresnejšia operácia sivého zákalu (katarakty) a refrakčnej výmeny šošovky.