Menu Zavrieť

Často Kladené otázky (FAQ)

Často kladené otázky, na ktoré Vám poskytneme odborné odpovede

KATARAKTA / SIVÝ ZÁKAL

Sivý zákal, odborne katarakta, je očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poklesu čírosti vlastnej očnej šošovky. Zakalená šošovka má zníženú priehľadnosť, bráni tak prechodu lúčov svetla na sietnicu. Výsledkom je pokles zrakovej ostrosti.
Mierny stupeň sivého zákalu nemusí videnie ovplyvňovať. Zakalenie šošovky sa postupom času zväčšuje, rýchlosť kalenia šošovky je individuálna – môže trvať mesiace aj roky. Pri postupe zákalu sa objavujú sprievodné príznaky: zhoršenie zrakovej ostrosti/zahmlené videnie, citlivosť na oslnenie, zvyšujúca sa krátkozrakosť, zhoršené vnímanie farieb, problémy s nočným videním. Väčšina sivých zákalov vzniká v súvislosti so starnutím, určitý vplyv môže mať cukrovka, fajčenie, dlhodobé užívanie liekov – kortikoidov, cytostatík, dedičné predpoklady.

V súčasnosti neexistujú žiadne lieky, kvapky, očné cvičenia či špeciálne okuliare, ktoré by vzniknutý zákal odstránili. Jedinou možnosťou liečby sivého zákalu je chirurgický zákrok, pri ktorom sa vlastná skalená šošovka odstráni a nahradí umelou vnútroočnou šošovkou. Je to operácia v lokálnej anestéze, po ktorej sa pacient rýchlo zotaví a vráti sa ku každodenným činnostiam. Operácia prebieha ambulantne, nie je potrebná hospitalizácia pacienta. Počas operácie je pacient pri plnom vedomí. Mierne formy zákalu, ktoré nespôsobujú žiadne ťažkosti nie je nutné operovať.

 • ŠTANDARDNÁ OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU

Operácia sivého zákalu spočíva vo výmene fyziologickej šošovky oka za umelú vnútroočnú šošovku. Celá operácia sa vykonáva pod operačným mikroskopom. Šošovky sú do oka implantované natrvalo a vyrábajú sa z najkvalitnejších materiálov. Implantovaná šošovka nahrádza dioptrickú silu odstránenej fyziologickej šošovky. Malým rezom chirurg zavádza do oka špeciálne mikrochirurgické nástroje. Fyziologickú šošovku odstraňuje metódou, ktorú nazývame fakoemulzifikácia. Za pomoci špeciálnej ultrazvukovej sondy operatér šošovku rozdrví a odsaje ju von.  Do vyčisteného priehľadného šošovkového puzdra, ktoré v oku zostáva, operatér vloží umelú vnútroočnú šošovku. Operácia trvá približne  10 až 15 minút.

 • OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU S ASISTENCIOU FEMTOSEKUNDOVÉHO LASERA

Operáciu sivého zákalu je na našom pracovisku možné vykonať v súčasnosti najmodernejším a najpresnejším spôsobom, metódou FLACS – operácia sivého zákalu s asistencioiu femtosekundového lasera (Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery). Pri zákroku sa využíva špeciálny laser, ktorý zabezpečuje väčšiu presnosť operácie. Operáciu si operatér navolí na veľkom monitore. Laserový lúč nareže vstupné rezy na rohovke, otvorí predné puzdro a rozdelí tvrdé šošovkové jadro. Následné ďalšie kroky operácie sú v rukách chirurga. Výhodou metódy FLACS je jej presnosť, bezpečnosť, skrátenie vlastnej chirurgie a šetrnosť k okolitým tkanivám. Na našom pracovisku femtosekundovým laserom vedenú operáciu sivého zákalu či refrakčnej výmeny šošovky vykonávame za asistencie  femtosekundového lasera novej generácie – LenSx.

 • CENTURION je moderný sofistikovaný prístroj na fakoemulzifikáciu šošovky. S ním vykonávame vlastné odstraňovanie sivého  zákalu. Je to tzv. „inteligentné fako“. Táto chirurgická technológia má schopnosť reagovať na zmeny vnútroočného tlaku, ktorý aktívne monitoruje a dopĺňa počas celej operácie. . CENTURION prináša chirurgovi komfort a pacientovi bezpečnosť.
 • VERION je zobrazovací navigačný systém, ktorý na základe odmeranej biometrie presne vyráta dioptrickú hodnotu umelej vnútroočnej šošovky. Následne počas operácie VERION na pacientovo oko premieta navigačné línie, ktoré vedú chirurga počas operácie a pomáha chirurgovi presnú implantáciu a centráciu umelej vnútroočnej šošovky do oka s úplnou
  presnosťou.
 • ARGOS je v súčasnosti najnovší a najmodernejší optický biometer, ktorý nám na základe
  nameranej biometrie oka umožní presný výpočet a precíznu navigáciu pri implantácií umelej
  vnútroočnej šošovky.

Väčšina pacientov zlepšenie videnia vníma už prvý deň po operácii. Konečný efekt sa dostaví po niekoľkých týždňoch od operácie. Definitívne zlepšenie videnia pacient dosiahne až po operácii druhého oka v prípade ak je aj to postihnuté sivým zákalom.

LASEROVÉ OPERÁCIE

Na našom pracovisku vykonávame tri typy laserových operácií (FS LASIK, PRK, Streamlight PRK) na odstránenie dioptrií pri krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu. 

PRK patrí medzi povrchové ablačné laserové operácie. V lokálnej anestéze sa mechanicky z povrchu rohovky odstráni povrchová – epitelová vrstva buniek. Následne pomocou excimerového lasera sa odstránia dioptrie. Obnova povrchových buniek rohovky trvá niekoľko dní, preto je potrebné po zákroku aplikovať kontaktnú šošovku. Kontaktná šošovka chráni povrch oka počas hojenia. Rekonvalescencia po zákroku trvá 3 až 4 dni, je spojená s bolestivosťou, svetloplachosťou a slzením očí.

PRK metódu vykonávame excimerovým laserom najnovšej generácie WaveLight EX500. V indikovaných prípadoch naviac tento laser umožňuje vykonať úplne novú ablačnú techniku pod názvom Streamlight PRK, metóda bez potreby mechanického odstránenia povrchových buniek rohovky. Metóda Streamlight urýchľuje laserový zákrok, je dioptricky presnejšia, pre pacienta komfortnejšia.

FS LASIK (FemtoLASIK) je bezpečná, šetrná a bezbolestná laserová operácia s veľmi krátkou dobou hojenia. Pri tejto metóde využívame dva typy laserov – femtosekundový laser LenSx aj excimerový laser WaveLight EX500/Alcon. Za pomoci femtosekundového lasera vytvoríme na rohovke lamelu – flap, ktorá sa odklopí a následne za pomoci excimerového lasera sa odstránia dioptrie. Flap sa vráti na svoje miesto a na oko sa aplikuje kontaktná šošovka. Už nasledujúci deň po operácii je videnie natoľko kvalitné, že je možný návrat do každodenného života.