Menu Zavrieť

OCT - Heidelberg Spectralis

Sietnicový laser - Zeiss Visulas 532s

Nám umožňuje laserové ošetrenie sietnice. Najčastejšie je indikovaný v prípade už pokročilejších nálezov diabetickej retinopatie k ošetreniu zle prekrvených častí sietnice. Týmto úkonom výrazne znížime riziko najťažších komplikácii cukrovky, ktoré môžu viesť k slepote. Tiež k ošetreniu sietnicových degenerácii a trhlín, čím vieme znížiť riziko odlúpenia sietnice a v ideálnom prípade predísť chirurgii odlúpenej sietnice.