Menu Zavrieť

OCT - Heidelberg Spectralis

Fundus kamera Topcon TRC-50DX

Umožňuje fotodokumentáciu očného pozadia, čo využívame pri sledovaní ochorení sietnice, žltej škvrny a znamienok na sietnici. Umožňuje tiež fluoresceínovú angiografiu, čo je vyšetrenie ciev pomocou vnútrožilne podanej kontrastnej látky – fluoresceínu. Toto vyšetrenie má stále nezastupiteľné miesto pri diagnostike porúch prekrvenia sietnice aj mimo centrálnej oblasti, k detekcii presakovania ciev alebo na odhalenie aj drobných novotvorených ciev (neovaskularizácii). Má široké využitie pri cievnych uzáveroch, diabetickej retinopatii a zápaloch.