Menu Zavrieť

OCT - Heidelberg Spectralis

Angio-OCT - Optovue Avanti Rtvue XR

Je druhý OCT prístroj na našom pracovisku, v tomto prípade aj so schopnosťou vykreslenia a zobrazenia sietnicových ciev bez nutnosti použiť kontrastnú látku. Vie veľmi dobre zobraziť a rozdeliť cievy v jednotlivých sietnicových vrstvách, detekovať poruchy prekrvenia alebo patologické cievy. Taktiež má modul na meranie hrúbky gangliových buniek a RNFL veľmi nápomocné v diagnostike a sledovaní zeleného zákalu. V posledných rokoch pribúdajú práce, kde sa spomína aj využitie k monitoringu neurodegeneratívnych ochorení, napr. pri sclerosis multiplex. Prístroj má zabudované aj prednosegmentové OCT na zobrazenie a meranie rohovky, rohovkovo – dúhovkového uhla, hĺbky prednej komory, pozíciu a hrúbku šošovky.