Menu Zavrieť

Zostali sme otvorení pre Vás

Aj v tejto nepriaznivej epidemickej situácii pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení (dezinfekcia, respirátory, odstup pacientov, permanentná ozónová sterilizácia vzduchu, objednávanie na hodinu, preočkovanie kolektívu) pacientom ponúkame okrem kvalitného ambulantného vyšetrenia všetky plánované chirurgické i laserové operácie bez zbytočného odkladu. Je to dôležité z toho pohľadu, že zdravotný stav pacientov sa môže riešiť aktuálne, pacienti sa neodsúvajú. Tým sa zabraňuje progresii ochorenia a minimalizuje sa riziko poškodenia z premeškania.

Bezpečnosť je priorita

Bezpečnosť našich pacientov ako aj personálu je pre nás prioritná. Pracujeme v súlade s usmernením hlavného odborníka MZ SR pre oftalmológiu MUDr. Petra Žiaka, PhD., Výboru SOS a  nariadeniami Vlády SR.

Zostali sme otvorení pre Vás.

MUDr. Miroslava Zelníková

MUDr. Mária Molnárová, PhD.

Súvisiace príspevky